Kampen mot kritikerna

Ödmjuk men tuff. Skanovas vd Malin Frenning hävdar att det redan är vattentäta skott mellan Telias egna säljare och nätverksamheten. Hårt ansatt från konkurrenter och PTS är trovärdighet det enda som kan tysta kritikerna.

Kampen mot kritikerna
Anne Pettersson

Malin Frenning startade sin karriär på Teliasonera vid 26 års ålder via ett traineeprogram och fick sitt första chefsjobb bara två år senare. Sedan årsskiftet är hon chef över Teliasoneras grossistverksamhet både i Sverige och utomlands via dotterbolaget International Carrier.

Klivet i karriärstegen är stort. Fram till dess har Malin Frenning varit chef för produktportföljen för såväl konsumenter som företag inom Sverige. Numera har hon 800 anställda under sitt ansvar, spridda i 17 länder från New York till Hong Kong.

Kärlek till nätet

Men den nya positionen innebär inte bara en utmaning i form av ansvar och utökat ledarskap. Här gäller det också att handskas med ofta mycket frän kritik från konkurrenter och tvångsåtgärder från Post- och telestyrelsen. Men Malin Frenning, som för 14 år sedan arbetade för International Carrier, anser att hon hittat hem.

– Mina rötter finns i den internationella nätverksamheten och jag har alltid haft en förkärlek till kablarna, berättar Malin Frenning.

Och det är framförallt den utländska verksamheten hon verkar brinna för och ofta återvänder till under samtalet. Resandet världen runt för att besöka sina medarbetare eller göra kundbesök beskrivs som stimulerande och spännande.

Ofta kritiserat

Att Teliasonera utomlands verkar betraktas med mer blida ögon, jämfört med på hemmamarknaden, gör säkert också sitt till. Under Telekom idags besök hos Malin Frenning var operatören i ett av de större bråken någonsin med en konkurrent. På dagordningen fanns samtrafikavtalet med danska TDC. Teliasonera hotade med att stoppa alla samtal från de egna abonnenterna till TDCs nät om operatören inte sänkte sina samtrafikavgifter, som var dubbelt så höga som Telias. Samma dag kom också parterna överens.

Ti: Konflikten riskerar att skada Teliasoneras varumärke hos slutkunderna, vad känner du för ansvar för det?

– Vi valde att gå ut med frågan för att samtrafiken berör många. Jag känner ansvar för att våra kunder kommer fram och får betala rimliga priser, framhåller Malin Frenning.

Nytt dotterbolag

En kritiker hade kanske sagt att Teliasonera än en gång använt sin dominerande ställning på marknaden, vilket är en ständigt återkommande diskussion omkring accessnätet. Missnöjda konkurrenter har så sent som i våras uppvaktat konkurrensverket för att få ett stopp på vad de anser skapar konkurrensproblem på bredbandsmarknaden: Att Teliasonera både är leverantör och konkurrent/aktör och har förmåga och incitament att utnyttja det övertag som en sådan position medför.

För att undvika den lagstiftning om funktionell separation som förbereds enligt ett förslag från Post- och telestyrelsen annonserade Teliasonera nyligen att man bildar ett nytt dotterbolag för accessnätet (se sidan XX). Det utlovas kunna tillhandahålla koppar- och fibernät till grossistkunder på samma villkor som till Telia.

Bygga upp trovärdighet

Malin Frenning har ingen rätt att uttala sig om det nya bolaget som har avspark under fjärde kvartalet. Även frågan om hennes egen roll i förhållande till det nya bolaget hänvisar hon till Anders Bruse, chef för Teliasoneras affärsområde bredbandstjänster, men svarar att hon tror att hennes arbetsuppgifter lär bli desamma.

– Sedan jag tillträtt har vi arbetat mycket med förbättringar av våra processer. Vi gör stickprovskontroller och har även anlitat en extern revisor som inte hittat några större avvikelser, säger Malin Frenning och tillägger att det framförallt handlar om att bygga upp en trovärdighet gentemot grossistkunderna. Att dessa upplever sig rättvist behandlade och får den transparens de önskar.

– Vi har redan vattentäta skott mellan försäljning, leverans och kundservice, hävdar hon.

En av tre

Malin Frenning påpekar att hon styrs av ett tufft vinstkrav för verksamheten och att hon gärna vill ha avtal med sina kunder som är oreglerade, vilket med andra ord ska vara hennes incitament för att få grossistverksamheten att fungera för samtliga inblandade parter.

Utomlands siktar hon på att inom en treårsperiod ta International Carrier till en av de tre största i världen. Nyckel för att driva trafiken är spel och media i vad hon omnämner som Europas första medietransmissionsnät. Hon säger ödmjukt att det känns kaxigt att jämföra sig med BT och AT&T, men att affärsenheten Wholesale hade en omsättning på 5,2 miljarder under första halvåret 2007.

– Det är tufft på marknaden, men samtidigt är det nu det händer. Carriern har varit med om en rejäl telekomkris, men nu drar tillväxten igång på allvar. Trots att Västeuropa betraktas som en mogen marknad så är bredbandstillväxten över 70 procent per år, betonar Malin Frenning.

Malin Frenning om konkurrenternas kritik i koncentrat:

Att Telias kunder får specialbehandling:

– När de appropåerna kommer gör vi en externrevison. Vi tar mycket allvarligt på att säkerställa att det inte sker igen, men det kan ju handla om mänskliga faktorer.

Det höga priset för bitström:

– Bitström är reglerat och PTS har reviderat prislistan två gånger. Priset är nog en sak man aldrig blir nöjd med.

Avsaknaden av många efterfrågade produkter:

– Allt kan ske fortare, men vi försöker få ut alla produkter som våra kunder behöver och räknar på det mesta. Det är inte alltid efterfrågan och lönsamhet möts.

Fakta

Kort om Malin Frenning

Position: Vd för Teliasonera Networks Sales Teliasonera International Carrier.

Ålder: 40 år.

Familj: Gift och har två söner, 8 och 10 år gamla.

Bor: Villa i Trosa.

Utbildning: Magister i maskinteknik vid Luleå universitet.

Karriär: 1999–2002 vice vd för Teliasonera International Carrier och chef över produktportföljen. 2004–2005 chef för företagsutveckling inom affärsområdet Konsument. 2005–2006 chef för produktutveckling för privatmarknaden och 2006–2007 chef över produkter och tjänster till företag inom Teliasonera Sverige.

Fritiden: Familjen i första hand, vilket resulterar i mycket fotboll och basket. Bor på landet och tar gärna en tur med båten.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.