”Kapprustning på nätområdet”

– Det vi ser är en kapprustning på nätområdet som kommer att gynna kunderna. Telia har varit utmanade när det gäller täckningen och måste försvara sitt varumärke, säger analytikern Bengt Nordström.

”Kapprustning på nätområdet”

Sedan Tele 2 och Telenor 2009 bildade det gemensamma nätbolaget Net4Mobility har Telia inte längre varit ohotade när det gäller att leverera mobiltäckning.

– Det blev tydligt inte minst förra året när Tele 2 och Telenor i ett mycket högt tempo började bygga upp sitt 4g-nät och jag har funderat på hur Telia skulle förhålla sig till det. Nu får vi ett väldigt tydligt besked på det, säger Bengt Nordström, vd för analysföretaget Northstream, specialister på telekommarknaden.

Den nu aviserade utbyggnaden av Telias nät för både 3g och 4g ger dem enligt honom möjlighet att åtminstone momentant ta sig förbi konkurrenterna när det gäller täckningen, framför allt när det kommer till yttäckning.

– Men sedan är frågan hur Tele 2 och Telenor kommer att svara. Det stannar inte här utan är en kapprustning på nätområdet som fortsätter.

Gynnar kunderna

Den kapprustningen gynnar enligt Bengt Nordström såväl konsumenter som företagskunder.

– I Sverige har vi redan bland de bästa täckningarna när det gäller 3g och det förstärks nu ytterligare. Samtidigt är det så här marknaden ser ut. Vi är fortfarande bara i början på den explosion av antalet mobilanslutna konsumentprodukter som har satt igång. Nätinvesteringarna är därför otroligt viktiga.

Samtidigt menar Bengt Nordström att det inte var ett helt förutsebart drag av Telia att göra en så stor satsning just nu.

– Det har varit ett tufft branschläge och Telia har varit hårt pressat, säger han.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.