Karlstad klagar över kompetensbrist

Compare-företagen behöver rekrytera minst 270 personer under 2008.Men en tredjedel av företagen uppger att planerad expansion förhindrats till följd av rekryteringsproblemen.

Enligt Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät har företagen inom it och telekom – Information & Communication Technology (ict) – de största rekryteringsbehoven och samtidigt de största problemen med att hitta rätt folk. I enkäten uppger en tredjedel av företagen att planerad expansion förhindrats till följd av rekryteringsproblemen, visar en kartläggning som Compare Karlstad gjort bland de 50 största intressentföretagen.

– Situtationen är den samma för ict-företagen i Värmland, konstaterar Göran Österman på Compare som gjort en motsvarande rekryteringsenkät bland 50 av de största av ict-stiftelsens 100 intressentföretag.

Måste ta till övertid

De intervjuade företagen har idag sammanlagt 2.017 anställda i regionen – och de avser att under 2008 rekrytera cirka 270 personer vilket är en tillväxt på mer än 10 procent. Men svårigheten att hitta ”rätt” kompetens är stor och gör ibland att de inte kan ta alla order som de erbjuds.

– Lösningen är att anlita bemanningsföretag, vidareutbilda befintlig personal, låna in resurser från andra delar av landet eller att ta till övertid”, berättar Göran Österman.

Ict-stiftelsen Compare Karlstad har idag 100 intressentföretag med sammanlagt 2 500 tekniker och ingenjörer som arbetar med it och telekom i regionen. Compare-företagen har tillsammans en årlig omsättning på 4,5 miljarder kronor – också det enbart i regionen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.