Kartläggning: Kommuner osäkra om de skulle klara cyberattack

Säkerhet Stor oro kring riskerna, men fortfarande låg förmåga att stå emot. Cyberattacker mot kommuner har ökat, dock är skyddet många gånger bristande och ofta tas inte hotet på tillräckligt stort allvar.

Kartläggning: Kommuner osäkra om de skulle klara cyberattack

Jämfört med många andra länder har Sverige en hög grad av digitalisering. Men det medför även att riskerna är fler om säkerheten brister. Kommuner är särskilt utsatta då de ansvarar för många samhällsviktiga funktioner – och en riktad cyberattack kan ge väldigt skadliga följdverkningar.

Advenica har kartlagt hur kommunerna står rustade mot hotet och i deras studie framgår det att närmare sju av tio kommuner har blivit utsatta de senaste fem åren. Nästan nio av tio säkerhetsansvariga är även oroliga ett en ny attack ska komma.

Vidare säger 56 procent av de tillfrågade att de tror att deras kommun skulle klara av att hantera en cyberattack, men återstående 44 procent är osäkra.

– Det är en förvånansvärt hög andel av de säkerhetsansvariga som upplever att de inte har tjänstemännens fulla uppmärksamhet kring cybersäkerheten. Det är tjänstemännen och politikerna som fördelar resurserna och otillräckliga preventiva investeringar i cybersäkerhet kan medföra större kostnader än för förebyggande åtgärder, säger Björn Mogren, Cybersäkerhetsspecialist på Advenica.

Ett problem är att kommunanställda tjänstemän har bristande kompetens på området och det framgår tydligt när säkerhetsansvariga fick bedöma hur kompetensen och inställningen till säkerhetskulturen i kommunen var. Majoriteten (60 procent) svarade att kompetensen är ganska- eller mycket låg.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.