Kinesiska leverantörer viktiga för små företag

Små företag köper nästan dubbelt så mycket som stora företag från Kina, om man ser på andelen av deras totala inköp. Det visar en undersökning som har gjorts vid Linköpings Tekniska Högskola på uppdrag av Teknikföretagen.

Undersökningen, som omfattar 235 teknikföretag, visar att närmare en tredjedel av dessa har någon form av kontakt med Kina. Det beror främst på två saker, dels prispress och dels kundnärhet. Skillnaden mellan stora och små företag är att de förra är där för att expandera sin totala verksamhet medan små företag ofta flyttar produktionen till Kina.

– De riktigt stora företagen inom verkstads-, fordons- och telekomindustrin finns redan i Kina och säljer till lokala kunder. De mindre företagen är främst där som underleverantörer till stora svenska företag, säger Gerda Nilsson, en av rapportförfattarna.

Särskilt för små företag kan outsourcing till Kina vara ett alternativ för att pressa produktionskostnader, framför allt med tanke på att detta har förenklats med Kinas WTO-inträde, användning av internationella standarder samt att kinesiska leverantörer och myndigheter fått större kontakt med västerländska företag. Enligt rapporten medför detta visserligen att jobb inom produktion försvinner i Sverige, men överlag tros inte antalet anställda minskar eftersom efterfrågan på mer kvalificerad arbetskraft ökar.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.