Klart mellan Alltele och Vattenfall

Nu står det klart att Alltele tar över Vattenfalls verksamhet för bredband och fast telefoni. Totalt berörs drygt 47 000 kunder och Alltele närmast fördubblar sin årsomsättning.

AllTele och Vattenfall har tecknat bindande avtal om Allteles förvärv av Vattenfalls drygt 47 000 bredbands- och fasttelefonikunder. Övertagandet sker vid halvårsskiftet och parterna är överens om att denna lösning ligger helt i kundernas intresse. Överlåtelsen sker som ett inkråmsförvärv men AllTele har i samförstånd med Vattenfall också säkrat ett antal nyckelpersoner som har anställts i Alltele.

Genom förvärvet, som betalas kontant, kommer Alltele redan under 2008 att uppnå det för 2010 tidigare uttalade tillväxtmålet om 100 000 abonnemang. Förvärvet finansieras som tidigare meddelats genom ett kort lån samt genom en företrädesrättsemission till befintliga ägare.

Med övertagandet av Vattenfalls kundbas fortsätter nu Alltele sin snabba tillväxt på telefoni- och bredbandstjänster till privat- och företagsmarknaden. Förvärvet ökar omsättningen på helårsbasis med c:a 100 MSEK till c:a 210 MSEK.

Hemlig köpeskilling

Parterna har valt att inte gå ut med affärens storlek men i tidigare pressmeddelanden berättar Alltele att ”en betydande del av köpeskillingen kommer att finansieras med eget kapital efter genomförd nyemission” för att undvika omfattande skuldsättning. Den planerade nyemissionen är garanterad till 21 miljoner kronor och beräknas vid full teckning tillföra Alltele cirka 23 miljoner (före emissionskostnader).

Vattenfall renodlar

– För Alltele innebär övertagandet av Vattenfalls kunder att vi ytterligare förstärker vår marknadsposition, men också att vi nu blir en komplett teleoperatör med en stor verksamhet även inom det fasta telenätet. Att Vattenfall efter en lång process valde Alltele utgör givetvis också en kvalitetsstämpel som vi är mycket stolta över, säger Ola Norberg, vd Alltele. Kundvolym och omsättning nära nog fördubblas i samband med övertagandet och därigenom uppnås ett starkt förbättrat resursutnyttjande i hela organisationen, fortsätter han.

Vattenfall har sedan 1999 erbjudit telekomtjänster inom fast och mobil telefoni samt bredband till sina drygt 600 000 elkunder på privatmarknaden i Sverige. Överlåtelsen till Alltele följer på Vattenfalls beslut att fokusera på elförsäljningen.

– Genom detta får våra telekomkunder en leverantör som har bättre möjligheter att erbjuda alla de nya tjänster inom data- och telekomområdet som marknaden kräver, samtidigt som Vattenfall Elförsäljning kan fokusera på kärnverksamheten” säger Per Thorin, chef för Vattenfalls privatmarknad i Sverige.

Vattenfalls kunder för mobiltelefoni berörs inte av denna affär men till Telekom idag uppger Per Thorin att man ligger i förhandlingar just nu med en annan part om att sälja av även denna verksamhet.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.