Klartecken för Rakel

Det blir Saab, Nokia och Eltel-konsortiet som får bygga det nya radiosystemet för de så kallade blåljusmyndigheterna. Regeringsrätten beslutade på måndagen att inte ta upp konkurrenternas överklagande av Kammarrättens beslut i december.

Därmed kan det nya radiosystemet Rakel börja byggas, kraftigt försenat av alla rättstvister. Den första etappen av nätet, som skulle ha varit klart att börja tas i drift vid årsskiftet, beräknas nu vara klart om cirka nio månader.

Staten satsar 2,3 miljarder kronor i systemet som ska ersätta dagens omkring 200 olika radiosystem som används av svenska myndigheter. Saab, Nokia och Eltel Networks (tidigare Swedia Networks) vinnande anbud omfattar system och infrasturkut byggd på tetra-standarden, utbyggnad, drift, underhåll och utbildning för samtliga svenska skydds- och säkerhetsmyndigheter. Myndigheterna är bland andra polisen, räddningsverket, tullen, kustbevakningen och försvarsmakten.

Nokia kommer att bidra med sitt kompletta Tetra-system, Saab ansvarar för systemintegrationen och Swedia networks för drift och underhåll av systemet.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.