Klartecken för Tele2

Europeiska kommissionen har givit godkänt Tele2s förvärv av Versatels verksamhet i Benelux och till Apax förvärv av Versatels verksamhet i Tyskland, i enlighet med EU-kommissionens förordning för fusionskontroll.

Tele2 och Versatel bekräftar att förberedelserna fortsätter för Tele2s föreslagna rekommenderade offentliga kontanterbjudanden för samtliga utestående aktier och konvertibla skuldebrev i Versatel. Tele2 och Versatel förväntar sig lämna erbjudandena i mitten av september 2005.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.