Kommun anmäls – blockerar privata aktörer

Bredband IT & Telekomföretagen har anmält Hässleholms kommun till Konkurrensverket. Anledningen är en tvist kring  bredbandutbyggnaden i kommunen. 

Hässleholms kommun har nyligen rullat igång ett nytt fibernät. Nätet är byggt i egen regi, och det är detta som föranlett It & Telekomföretagens anmälan. De hävdar att kommunen stängt ute privata aktörer från att erbjuda bredband till kommunens invånare. Det främsta beviset som åberopas är en skrivelse från den tekniska förvaltningen i Hässleholms kommun som deklarerar att kommunen inte tänker ingå några nya markavtal med privata aktörer som vill bygga fiber, eller ge dem tillstånd för att gräva ned fiber, då detta skulle kunna försvåra för kommunens eget byunge av fibernät.

IT & Telekomföretagen menar att de ser en oroväckande trend, där Hässleholm i likhet med ett ett tiotal andra kommuner blockerar privata aktörer.

– Hässleholms agerande har principiell betydelse, det är därför vi valt att anmäla dem. Om det beteendet inte stoppas riskerar det att spridas till andra kommuner. Och om fler kommuner skulle göra som Hässleholm riskerar vi att inte nå bredbandsmålen, säger Kajsa Frisell, näringspolitisk expert på branschorganisationen, till Computer Sweden.

Hässleholms kommun anser att man inte gjort något fel. Sedan tidigare är kommunen indragna i en liknande utredning hos Konkurrensverket.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.