Kommunerna slarvar med e-posten

Sveriges kommuner har problem med att hantera sin e-post. Var sjätte kommun svara inte på förfrågnigar via e-post.

Svenska kommuner har svårt att hantera inkommande e-post. Var sjätte kommun svarar inte på e-postförfrågningar och många kommuner kan inte ta emot meddelanden på grund av överfulla inkorgar. Flera kommuner har dessutom svårt att spåra ärenden som kommit in via e-post, trots reglerna som styr detta.

– Informationshantering är en central beståndsdel i 24-timmarsmyndigheten och det är oroväckande att så många kommuner inte förmår att ta emot och snabbt besvara elektroniska förfrågningar. Digitala ärenden måste få samma prioritet som traditionella pappersburna, säger Peter Björling, ansvarig för arbetet mot den offentliga sektorn på it-företaget EMC som genomfört undersökningen.

Resurserna räcker inte

Strategierna för hur e-post hanteras tycks variera. Enligt EMCs undersökningen skriver en del kommuner ut förfrågningarna, diarieför dem och behandlar dem som traditionella ärenden. Andra svarar endast på de förfrågningar som bedöms vara relevanta. I genomsnitt tar en svensk kommun emot femtio e-postförfrågningar per dag.

– Kommunernas dilemma är att de har samma krav på sig som de stora statliga myndigheterna och de större landstingen. De flesta kommuner saknar dock de resurser för att kunna handskas med de skärpta kraven på spårbarhet, säkerhet och arkivering, menar Peter Bolt, verksamhetskonsult på EMC.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.