Kompetensbrist oroar it-chefer

IT På pappret en fin vision – men i verkligheten svårt att nå målet.
I en ny studie framgår det att många it-chefer oroas över resurs- och kompetensbrist.

Kompetensbrist oroar it-chefer
Att digitaliseringen rullar på i rasande takt märks av på arbetsmarknaden. Nyckelkompetens inom it är oerhört eftertraktat och att ha rätt personal är numera en av de viktigaste pusselbitarna för att hålla sig konkurrenskraftig. Och det här har blivit ett problem för många företag. I en ny Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Citrix framgår det att nästan hälften av de tillfrågade it-cheferna tycker att de har tillräckligt med personella resurser.
 
Men det slutar inte där. Var fjärde it-chef anser att det saknas rätt kompetens inom företaget för att nå uppsatta mål – och 26 procent anser att de inte ens själva har rätt erfarenheter och färdigheter för sin roll.
– Många företag lider av kompetensbrist och det gäller att skapa en långsiktig plan där man satsar på att vidareutbilda sin egen personal, säger Mats Ericson, Sverigechef på Citrix.
 
Vidare tycker 34 procent av it-cheferna att tidsbrist och begränsad frihet gör det svårt att leverera kring visionen. 32 procent tycker det är svårt att hitta balans mellan jobb och fritid. En av de stora utmaningarna cheferna har är att de ofta tvingas spendera för mycket tid åt det operativa.
– Resultaten visar att många it-chefer går på knäna och behöver mer stöd från företagsledningen. Om inte rätt förutsättningar finns på arbetsplatsen är det stor risk att it-cheferna lämnar sina roller, säger Mats Ericson.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.