Komplexa funktioner avskräcker mobilanvändare

Den främsta anledningen till att mobilanvändare inte nyttjar de mer avancerade funktionerna på telefonen är att de upplevs som komplexa och svårbegripliga. Det visar en världsomspännande studie av mobilanvändare från Action Engine.

Undersökningen visar att den absolut viktigaste faktorn när mobilkunder köper en ny telefon är att den ska vara enkel att använda. 59 procent svarade att enkelheten var avgörande när de valde mobiltelefon, vilket också rankades högre än prisvärdhet. Bland de europeiska användarna tycker hela 95 procent att detta är den avgörande inköpsfaktorn.

34 procent av användarna i studien anger att de inte använder de mobila applikationerna. Det främsta hindret är pris och att applikationerna upplevs som komplexa. Däremot är man inte helt motståndare till att använda tjänster som nyheter, väder och sport om det blir enklare. 70 procent av de som inte använder den typen av applikationer idag skulle då kunna tänka sig att göra det 2-5 gånger i veckan.

Användarna har också fått ranka de viktigaste applikationerna. Intressant att notera är att applikationer för kommunikation såsom e-post och snabbmeddelanden rankades lägre än nyheter, väder, resor, navigering och karttjänster.

Undersökningen har genomförts bland användare i Nordamerika, Europa, Mellanöstern samt Asien och Stillahavs-regionen. Action Engine producerar plattformar för mobila applikationer.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.