Konkurrensverket ger Telia rätt

Konkurrensverket har återkallat en stämning mot Teliasonera. I oktober i fjol krävde verket att operatören skulle betala en konkurrensskadeavgift på 44 miljoner.

Konkurrensverket har återkallat en stämning mot Teliasonera. Ärendet gäller tidigare misstankar om en överträdelse av förbudet mot missbruk av dominerande ställning (se länkad artikel).

I oktober 2005 lämnade Konkurrensverket in en stämningsansökan mot Teliasonera för åtgärder under perioden februari 2003 – december 2004. Åtgärderna utgjordes av ett riktat förmånserbjudande till privatkunder för fasta teleabonnemang eller teleanslutningar som lämnat Teliasonera för att byta till en konkurrerande operatörs nät.

Stämning kvarstår

Under handläggningen i tingsrätten har dock Konkurrensverket fått del av nya uppgifter om vilka effekter erbjudandet haft på marknaden. De nya uppgifterna visar att förmånserbjudandet inte påverkat marknaden i den omfattning som Konkurrensverket hävdat i stämningsansökan. Förutsättningarna för att driva målet vidare har därmed förändrats. Myndigheten har därför beslutat att återkalla sin talan mot Teliasonera, skriver verket i ett pressmeddelande.

Hösten 2004 lämnade Konkurrensverket in en annan stämningsansökan mot Teliasonera där det hävdas att företaget missbrukat sin dominerande ställning på bredbandsmarknaden (adsl). Konkurrensverket kräver i det målet, som ännu inte prövats av tingsrätten, att Teliasonera ska betala 144 miljoner kronor i böter (konkurrensskadeavgift).

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.