Konkurrensverket nobbar grossistkunders klagomål

Konkurrensverket lägger ner ärendet som handlar om att Teliasonera inte spelar sjyst mot grossistkunderna. De hittar inga bevis för överträdelser av konkurrensreglerna.
I den egna utredningen pekar verket istället på att marknaden för bredbandstjänster går mot ökad konkurrens.

Det var i april 2007 som Tele2, TDC Song och Telenor gjorde en gemensam anmälan till Konkurrensverket. Framstöten handlade om problemet med tillträde till Teliasoneras kopparnät, där de tre operatörerna är grossistkunder på bredbandsanslutningar. De menar att Telia missbrukar sin dominerande ställning.

Nej, säger nu Konkurrensverket, det finns det inga bevis för. I de egna utredningen har de hämtat in de tre operatörernas synpunkter, gått igenom tidigare egna ärenden och Post- och telestyrelsens hantering den senaste femårsperioden.

Beslutet att lägga ner det aktuella initiativärendet fattades av generaldirektören Claes Norgren. Erik Westerström har varit sakkunnig i utredningen.

Deras slutsats är att telemarknaden just nu utvecklas i riktning mot ökad konkurrens, inte minst genom ny infrastruktur som byggs ut.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.