Konkurrensverket sågar PTS-förslaget

Konkurrensverket ändrar inte sin kritiska inställning till PTS-förslaget om funktionell separation, och avstyrker i sitt remissvar förlaget på lagförändring.

Konkurrensverket ger i sitt remissvar på PTS rapporten ”Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation” Teliasonera vatten på kvarnen i resonemanget att förslaget till lagändring inkräktar på egendomsskyddet och därmed kan strida mot grundlagen.

De punkter som konkurrensverket pekar på som problematiska är:

– Det är för tidigt att veta att de konkurrensproblem som finns på bredbandsmarknaden inte går att lösa inom gällande lagstiftning, LEK ( Lagen om Elektronisk Kommunikation).

– Förslaget innebär i konkurrenshänseende en strukturell separation av Telia, med betydande kostnader som följd och enbart teoretiska uppskattningar av vinster.

– Åtgärden står inte i proportion till det man vill åtgärda och risken finns att den fria marknad man eftersträvar istället regleras i oändlighet.

– Egendomsskyddet är under angrepp av förslaget och Konkurrensverket är mycket tveksamma till om det förenligt med grundlagsfästa rättigheter.

En lag riktas inte mot ett företag

Från konkurrensverkets sida är man inte alls övertygad att förslaget kommer att leda till ökad konkurrens. Man förväntar sig en ökad infrastrukturbaserad konkurrens där fler operatörer har egna kommunikationsnät, och att det är den konkurrensen som bör stödjas och inte som i förslaget främja tjänstebaserad konkurrens.

Dessutom pekar man på det faktum att en lag inte kan riktas mot ett enskilt bolag, vilket innebär att andra ägare till infrastruktur skulle kunna bli skyldiga att dela upp sin verksamhet.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.