”Konsten att integrera moln, ai och automation i telekomindustrin”

krönika Telekomföretagen måste förbättra effektiviteten i sina nätverk för att kunna öka sin lönsamhet. Vägen till framgång är en intelligent infrastruktur som man kan skapa med hjälp av automation, ai och en hybridmolnmodell, skriver Honoré LaBourdette på Red Hat i en krönika.

”Konsten att integrera moln, ai och automation i telekomindustrin”

Liksom många branscher anpassar sig telekommunikationsbranschen till molnbaserade lösningar, men det är få företag som flyttar allt till det offentliga molnet. Olika operativa miljöer behövs för att hantera varierande arbetsbelastningar med hänsyn till efterlevnad, säkerhet och kostnadseffektivitet, varför hybridscenarier har blivit den optimala lösningen.

Tjänsteleverantörer har efter en period av snabb molnmigrering ökat förståelsen för verksamhetens ekonomi. Denna medvetenhet, i kombination med förändrade regulatoriska krav och affärsstrategier, driver omvärderingar av vilka arbetsbelastningar som ska flyttas till vilket moln. Fokus ligger på hybridmolnstrategier som ger flexibilitet för att anpassa sig till förändrade krav och finansiella, operativa och affärsmässiga mål.

För att förenkla hanteringen av en hybridmiljö, använd en enhetlig plattform som erbjuder ett konsekvent urval av operativa verktyg och säkerhetsfunktioner över olika molntjänster.

Automatisering tillåter organisationer att centralt kontrollera, skala upp och flytta arbetsbelastningar mellan olika moln och platser. Organisationer strävar efter att ha maximal flexibilitet och oberoende när de väljer bland nuvarande och framtida molnalternativ.

Integrerad automation

För optimal integration av moln via en skalbar plattform är två faktorer avgörande: automatisering från början till slut och artificiell intelligens.

Automatisering hjälper på flera sätt. Dagens automatisering samlar in datapunkter från ett stort antal enheter och slutpunkter i nätverket. Dessa data analyseras av ai-applikationer, som i sin tur levererar rekommendationer till automationsverktyg för att genomföra både proaktiva och reaktiva justeringar.

Utöver att förbättra förståelsen för vad du automatiserar, kan ai även påskynda processen att formulera programvarukommandon för att genomföra automatiseringen.

Även om många tjänsteleverantörer redan automatiserar anslutningstjänster finns det fortfarande utrymme för att utöka automatiseringen till applikationslagret. Precis som med hybridmoln bör tjänsteleverantörer ta ett helhetsgrepp om automatiseringen, som sträcker sig över nätverk, infrastruktur och affärsapplikationer. Det handlar om att implementera automatisering konsekvent och repeterbart över olika områden, vare sig det rör sig om infrastruktur, tjänsteutveckling eller datautvinning. Genom att centralisera automatiseringen inom organisationen på en enhetlig plattform, kan fragmentering undvikas och både användbarhet och produktivitet förbättras.

Tillämpa AIOps på infrastruktur

Tjänsteleverantörers använder ai främst för funktioner som kundtjänst via chattbotar, efterlevnadskontroll eller upptäckt av skadlig programvara. Användningen av ai för att optimera infrastruktur är fortfarande i ett tidigt skede men förväntas få en allt större betydelse i takt med att generativ ai och stora språkmodeller (llm) utvecklas. Ett särskilt viktigt koncept är retrieval augmented generation (rag), där stora språkmodeller utnyttjar externa kunskapskällor såsom aktuella realtidsdata och kontextuell, proprietär eller domänspecifik information. Detta möjliggör skapandet av ett slutet system som kan fatta automatiserade beslut genom att dynamiskt justera infrastrukturen efter rådande behov.

Detta omfattar trafikövervakning, lasthantering, optimering av resurser, hantering av nätverkslivscykler och energieffektivisering. Energihantering involverar komprimering av arbetsbelastningar för att minska datacentrets energiförbrukning och därigenom sänka kostnaderna. Historiskt sett har detta krävt att varje system hanteras separat och att schemaläggare används, vilket gör denna förändring revolutionerande. I radioaccessnätverket (ran) kan ai-modeller användas för dynamisk styrning av frekvenser, sektorer, celler och basstationer. Genom rotorsaksanalys i realtid kan ai förenkla och effektivisera verksamheten för att minska åtgärdstiderna vid problem samt med prediktiv analys för att förebygga problem, vilket förbättrar den övergripande serviceupplevelsen.

Att förstå hybridmoln

Framväxten av ai har resulterat i en ökad efterfrågan på hybridmolnlösningar. Organisationer inser vikten av att använda både lokala, edge- och molnresurser för att optimera sina ai-projekt och arbetar aktivt med att strategiskt integrera hybridmolnlösningar i sina ai-initiativ. Detta behov drivs av önskan att kombinera datasäkerhet och suveränitet med den datorkraft som krävs för att stödja kraftfulla ai-modeller, samtidigt som kostnaderna för utbildning av modeller och modellutvärdering hålls på en rimlig nivå. Molntjänster och ai har en symbiotisk relation där molnet spelar en avgörande roll för att driva fram utvecklingen och användningen av ai. Denna integrering möjliggör nya affärsmöjligheter och förändrar traditionella arbetsmetoder.

För att bibehålla sin innovationskraft och konkurrensförmåga måste tjänsteleverantörer genomgå en omfattande omvandling av sina nätverk. En helt automatiserad infrastruktur med zero-touch-distribution och drift, som möjliggör självkonfigurering, självläkning, självoptimering och självutveckling, är möjlig. Men detta kan inte uppnås genom att skapa isolerade lösningar som fungerar var för sig eller genom att fatta isolerade beslut. För att dra fördel av att koppla samman allt från kärna till kant till moln, krävs en enhetlig affärsmodell, automatiseringsteknik och molnplattform. Framför allt behövs en öppen och samarbetsvillig metod för att utveckla, testa och förnya för att få ihop alla dessa delar.

Honoré LaBourdette är Tf. Senior VP, Global Telco, VP, Telco Partner Ecosystem, Red Hat

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.