Konsumentverket kräver skriftliga avtal

Teleoperatörer bör ha ett skriftligt godkännande från konsumenten när de ska byta operatör. Det menar Konsumetverket som efterlyser en tydligare lagstiftning.

Det har länge varit ett problem att konsumenter blivit anslutna till ny teleoperatör mot sin vilja. Problemet har växt med den ökade marknadsföringen av fasta telefonabonnemang. Ofta påstår sig operatören ha fått ett ja till bytet, medan konsumenten är av en helt annan uppfattning.

Konsumentverket/KO har försökt att komma tillrätta med problemen på olika sätt, men inte lyckats. I ett brev till regeringen påpekar verket att det är hög tid att se över lagstiftningen och att det är dags att införa ett obligatoriskt krav på telebolagen att inhämta skriftlig bekräftelse från konsumenten innan ett operatörsbyte får ske.

– Det är ett gissel på telemarknaden att så många råkar ut för påtvingade operatörsbyten. Många konsumenter tror redan idag att det krävs ett skriftligt avtal inför ett byte. Det är en rättsuppfattning som jag anser att lagstiftarna så snart som möjligt bör slå fast, säger Karin Lindell, Konsumentverkets generaldirektör och KO.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.