Kraftig tillväxt för m2m

Enligt en ny rapport från analysföretaget Berg Insight kommer antalet maskiner som är uppkopplade mot mobilnät i Europa att växa med 34,2 procent under 2008 och uppgå till 14.1 miljoner vid årets slut. Med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 32,9 procent förväntas antalet anslutningar att nå 58,6 miljoner år 2013. Mycket av tillväxten kommer att komma från fordon, vars andel av den totala installerade basen förväntas dubblas från runt 30 procent till 60 procent år 2013.

– Antalet maskin-till-maskin uppkopplingar i mobilnäten motsvarar nu ett medelstort europeiskt land. Medan marknaden för personlig kommunikation nu kan anses vara mättad så kommer kommunikation mellan maskiner att fortsätta växa många år framöver, kommenterar Tobias Ryberg, analytiker, Berg Insight.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.