Krångligt med e-post i mobilen

Svensken ser klara fördelar med att kunna mejla med mobilen och skulle gärna använda funktionen oftare om de inte upplevde det som krångligt. Att vara nåbar, kunna arbeta mer flexibelt och frigöra tid till familj och fritid genom att inte vara bunden till kontoret lyfts fram som de främsta fördelarna med e-post i mobilen, visar en ny undersökning.

E-post i mobiltelefonen har varit på tapeten länge, men har ännu inte riktigt slagit igenom i Sverige. I andra länder, som till exempel USA och Storbritannien, har utvecklingen kommit längre – mycket tack vare nya, enklare tekniska lösningar och mobila terminaler. Flera aktörer satsar nu mycket på mobil e-post och Vodafone, som beställt undersökningen, tror på ett genombrott inom kort.

– Den undersökning vi har gjort bekräftar mycket av det vi har haft på känn. Det finns ett stort intresse för mobil e-post, men många upplever det fortfarande som onödigt krångligt. Nu finns både lösningar och terminaler som gör e-post i mobilen till en enkel sak och vi räknar med att vi inom kort kommer att få se det stora genombrottet för mobil e-post, säger Klas Wallström, chef företagsmarknaden, Vodafone Sverige.

Vi vill kunna bli nådda

Sex av tio mobilanvändare blir frustrerade av att inte kunna bli nådda. Att kunna bli nådd är också enligt en tredjedel av mobilanvändarna den främsta fördelen med att ha e-post i mobilen. En fjärdedel ser fram emot att kunna arbeta mer flexibelt och frigöra tid till familjen genom att inte vara lika bunden till kontoret. En betydande andel, 20 procent, tycker också att det vore skönt att slippa kånka på sin dator.

Föräldrar med barn under 15 år tycker i större utsträckning än genomsnittet att det är viktigt att vara tillgängliga. Kontroll och trygghet vid dagishämtning, skolutflykter och annat som rör barnen uppges som skäl till detta. Fyra av tio föräldrar kommunicerar ofta med sina barn med mobilen och nästan lika många, 36 procent, gör det ibland.

På frågan vilka platser man oftast mejlar ifrån svarar 46 procent kontoret och sex procent hemma i soffan. Motsvarande platser utanför kontoret och hemmet som man mejlar ifrån ofta eller ibland är Internetcaféer (33 procent), bibliotek (27 procent) och hotell (26 procent).

Krångligt mejla med mobilen

Trots de uppenbara fördelarna och att över hälften (53 procent) av mobilanvändarna tycker att det låter lockande med att mejla med mobilen, är det bara 8 procent som uppger att de ofta använder sin mobiltelefon för e-post. Det största hindret för att mejla med mobilen är att tangentbordet är för litet, vilket 40 procent anser. Cirka en femtedel upplever att det tar för lång tid att ladda ned e-posten, och drygt en av tio tycker att det är för komplicerat att göra de inställningar som krävs.

Undersökningen har genomförts av Cint. 1093 personer mellan 18-65 år svarade i oktober 2004 på frågorna via e-postenkät. Respondenterna har fått svara på frågor om e-postvanor och intresset för e-post i mobiltelefonen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.