Krisövning för telesektorn

Post- och telestyrelsen planerar i samverkan med flera operatörer att genomföra en krisledningsövning för telesektorn. Övningen är tänkt att utveckla telesektorns krishanteringsförmåga och äger rum den 22 till 23 maj nästa år. Syftet är också att testa den nationella telesamverkansgruppen under realistiska former. Gruppen, ett frivilligt samarbetsforum, bildades i augusti 2005 och består av ett antal operatörer, myndigheter och organisationer.

Övningen riktar sig i första hand till telesektorn, men även SOS Alarm, länsstyrelser, kommuner och landsting kommer att delta eftersom de påverkas av krishanteringsarbetet vid störningar i telenätet.

/p>

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.