Kristianstads kommun bygger vidare på stadsnät

Bygget av Kristianstads öppna stadsnät fortsätter. Idag tillkännagavs ett avtal mellan det lokala energibolaget C4 Energi och Cygate om leverans av utrustning till bygget.

Kristianstads kommun bygger vidare på stadsnät

Det kommunala energibolaget C4 Energi bygger ett öppet stadsnät åt Kristianstads kommun, Kristianstad Stadsnät. Som leverantör av den aktiva utrustning som får fibernätet att fungera valdes Cygate.

I den offentliga upphandling som föregick stadsnätsbygget i Kristianstad jämförde C4 Energi ett antal egenskaper hos de olika anbudsgivarna för att avgöra vem som var bäst lämpad för uppdraget. I upphandlingen lades stor vikt på kommersiella villkor, vilken teknisk funktionalitet de kan leverera, kvaliteten på deras produkt samt företagets leveransförmåga.

– Upphandlingens kravspecifikation var mycket tydlig och underströk vikten av att välja rätt leverantör. Det som fick oss att välja Cygate var deras konkurrenskraftiga prisbild. Cygate har dessutom uppträtt professionellt i sitt sätt att hålla tidplaner och höga kvalitetsnivåer i leveranserna. Dessutom är de alltid tillgängliga och kommer med förslag om det är något som behöver åtgärdas, säger Jan Larsson, affärsområdeschef på C4 Energi i Kristianstad.

Multifunktionsnät för samhällsnytta och triple play

– Stadsnätet kan också användas till samhällsnyttiga tjänster som gagnar kommunen och dess invånare. Sjukvård i hemmet kommer att kunna bedrivas genom att man kommunicerar med sin vårdcentral via teven. Äldre kommer också att kunna bli säkrare i hemmen genom kameror och larmsystem som använder stadsnätet, säger Jan Larsson.

Stadsnätet i Kristianstad är öppet och konkurrensneutralt, vilket innebär att olika aktörer fritt kan sälja sina tjänster över nätet – oberoende av vem som är nätägare. För kommunens innevånare innebär stadsnätet större valfrihet mellan olika tjänster samt bättre priser.

– De kommuninnevånare som är anslutna får bland annat tillgång till Internet, IP-telefoni och IPTV genom stadsnätet. Konkurrensen i det öppna nätet kommer att garantera hög kvalitet på tjänsterna och ett bra pris. Vi är också glada över att C4 Energi valde oss som samarbetspartner i upphandlingen och vi ser fram emot att dela erfarenheter kring stadsnätsbygge med C4 Energi, säger Urban Axelsson, stadsnätsansvarig på Cygate.

Stadsnätet började byggas i december 2005 och beräknas vara klart år 2010 då man beräknas ha uppnått en lönsam volym på 6 600 betalande kunder.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.