Krönika: Kan AI lösa telekombranschens enorma utmaningar?

krönika Operatörer och övriga aktörer i telekombranschen står inför utmaningar i form av föråldrade arbetsprocesser och brist på kompetent personal, men det finns en lösning på problemet. Det skriver Markus Persson på IFS i en krönika.

Krönika: Kan AI lösa telekombranschens enorma utmaningar?

Med 5g har bollen satts i rullning för en nödvändig förändring inom telekombranschen. Idag är det inte längre möjligt för operatörer att gå med vinst enbart på att du och jag använder våra mobiltelefoner, så branschens ögon är riktade mot de industriella möjligheterna med 5g. Vi har en rik blandning av utmaningar framför oss, som inkluderar såväl system som människor, och ai kan bli en viktig hävstång i denna övergång.

Ai är inte ett trollspö, men inom telekombranschen har många blivit riktigt uppspelta över den magi som denna teknik innebär. Konkurrensen inom telekombranschen är hård och marginalerna små, därför måste telekomföretagen arbeta smartare för att få ekonomin att gå ihop.

Samtidigt har ett nytt och betydligt mer intressant affärsområde öppnat upp sig i kölvattnet av 5g, nämligen många övriga branschers användning av IoT. Där kan teleoperatörerna och deras leverantörer spela en central roll. I detta sammanhang är det värt att notera att aktörer utanför telekombranschen som Volvo, Daimler och Nasa har hjälpt till att utveckla 5g-standarden. Det är första gången som externa partner har bjudits in, och det är en bra indikator på att telekombranschen är väl medveten om att de industriella perspektiven för 5g är enorma.

En systemförändring krävs bland telekombolagen

För att kunna tjäna på utvecklingen av 5g är det dock viktigt för telekomföretagen att göra smarta val. Majoriteten av dagens operatörer, framför allt internationellt sett, är anrika företag som måste genomgå en större omstrukturering innan de kan skapa en sund verksamhet inom industriell 5g. De måste kunna hantera den exponentiella ökningen av data, som idag hanteras i ett ofta redan överbelastat landskap av system. På många ställen fortsätter man att bedriva telekomverksamheter där man arbetar genom många olika och separerade system. Här sitter data fast i silos som vänder sig till sitt respektive affärsområde och med egna definitioner av vad till exempel en kund är.

Det råder ingen tvekan om att ai är en viktig förutsättning för att bättre hantera dagens överväldigande mängder data. Men innan man kan åtnjuta fördelarna med tekniken återstår dock en enorm uppgift att konsolidera systemen, så att data harmoniseras för att ai ska kunna ta riktiga och vägledande beslut.

Brist på kvalificerad arbetskraft

En annan viktig fråga i denna stora tekniska omställning, som ofta tenderar att flyga under radarn, är bemanningen. Det råder brist på kvalificerad arbetskraft inom många sektorer. Och när man, som inom telekombranschen, står inför en grundläggande omvandling av verksamheten, är det extra oroande att den kompetens som ska hantera omvandlingen ofta är i brist på marknaden. Det är ju inte bara telekomindustrin som implementerar ai, så man opererar på den öppna it-marknaden. Ett annat område där telekomföretag har svårt med generationsskiftet är framför allt för tekniker inom fältservice. Här ställs telekombranschen inför en situation med en åldrande arbetskraft som snart ska gå i pension, samtidigt som man kämpar med att rekrytera nya servicetekniker.

Denna ömma punkt kommer att bli ännu svårare att hantera i samband med dagens snabbt växande industriella användning av 5g. Det kommer att behövas både mer personal och nya typer av kompetens, men sannolikheten att branschen kan välja och vraka på en redan pressad arbetsmarknad är liten. Därför kommer en intelligent optimering av medarbetarresurser, planering och utförande av fältserviceuppgifter att spela en central roll, och därmed även ai.

Fältservice måste ges högre status

I en undersökning som vi på IFS tog fram tidigare i år, där vi granskade telekombranschen, framgick att branschens största utmaningar är hanteringen av otillräckliga system för teknisk service, brist på kvalificerad arbetskraft och problem med att möta kundernas serviceavtal. En ytterligare utmaning för telekombranschen som företagen i undersökningen anser är ännu större, är att hantera ökande krav från myndigheter samt regulatoriska anpassningar, vilket respondenterna också påvisar är klart viktigare än fallande vinstmarginaler.

I en övergångsfas kan personalbristen lösas med hjälp av underleverantörer, men på sikt måste man se till att telekomoperatörerna kan hantera alla aspekter av industriell 5g. Detta kommer kräva att man ger fältservice en helt annan status och erkännande i telekombolagens verksamheter än vad det har idag. Telekombranschen måste satsa ordentligt på både fortbildning och rekrytering av nya fältservicetekniker. Dessutom måste man investera i att modernisera de system som används för fältservice, så att potentialen för ai kan utnyttjas fullt ut och ge telekombolagen alla de fördelar som denna teknik innebär.

Markus Persson är Global Industry Director för telekom på IFS

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.