Krönika: Detta bör operatörerna tänka på för att maximera nyttan med 5g

5g Spelplanen förändras snabbt när nya tekniska lösningar introduceras på marknaden. Jens Friberg på Amdocs skriver om vilka möjligheter och utmaningar som operatörerna nu står inför.

Krönika: Detta bör operatörerna tänka på för att maximera nyttan med 5g

Med ett ökat användande av innehållsrika realtidstjänster har telekomoperatörer behövt uppgradera sina nätverk med avancerad 5g-teknologi för att nå marknaden med nya tjänster. De traditionella inkomstkällorna har minskat genom ett ökat användande av applikationer för bland annat meddelanden, röstsamtal och för mediatjänster.

Konkurrensen kommer inte enbart från applikationsbolag. Även nätjättar som AWS, Google Cloud och Microsoft har gott om globala nätverkstillgångar, och de skulle kunna bli reella konkurrenter – om de redan inte är det. Men i praktiken lär inte telekomoperatörernas roll som de primära tillhandahållarna av kommunikation att förändras under överskådlig framtid. Den tekniska förändring som pågår medför däremot att operatörer behöver hitta ett sätt att leverera mervärde och identifiera nya intäktsströmmar och partnerskap som skapar ett nya hållbart ekosystem.

Företag kan skräddarsy egna nät

Något som diskuteras flitigt och som dessutom börjat byggas i USA är fristående 5g-nätverk. Branschstandarder för 5g kräver att dessa nätverk ska vara öppna i sin arkitektur – vilket möjliggör ”nätverk som en tjänst” och skapandet av privata företagsnätverk. Genom detta kan företag skräddarsy egna nät och hantera dem helt fristående. Och det kommer med det även skapas systemintegratörer som erbjuder privata 5g-nät som en tjänst.  Samarbete inom denna sektor kommer potentiellt generera fler och nya intäkter inom både produkt och tjänsteområdet.

Nyckeln i denna affärsmässiga utveckling ligger i operatörernas förmåga att integrera tredjepartsleverantörer i sina nätverk. Med 4g-nätverk var man tvungen att garantera höga nivåer av skalbarhet innan man öppnade upp sitt nät för andra – något som blev både dyrt, komplicerat och långsamt. 5g-arkitekturen är annorlunda och kommer möjliggöra detta både mycket enklare, snabbare och billigare. Framför allt har den molnbaserade arkitekturen sänkt barriären betydligt genom alla öppna standarder och API:er.

Skapa nya intäktsströmmar

Dessutom leder skalbarheten för molnbaserade 5g-tjänster till att det blir möjligt för leverantörer av kommunikationstjänster att dynamiskt och flexibelt tillåta tredje part att använda 5g-nätet för att tillsammans med operatörerna skapa nya intäktsströmmar.

5g introducerar en rad nya funktioner och nätverksattribut som kan exponeras och hanteras genom systemens standardiserade gränssnitt. En direkt effekt av detta är anpassning av olika tjänster – vilket gör att olika nätverksegenskaper som låg latens och hög bandbredd kan ha olika prissättning, debiteringsregler och nivå av serviceavtal. Framför allt får applikationer från tredje part en starkare integration med operatörernas nät för att optimera tjänsten, dynamiskt anpassa och därmed öka kundnyttan.

Har ett marknadsförsprång

Vilka kommer erbjuda dessa nya tjänster? De existerande leverantörerna samt dagens leverantörer av privata nätverk har ett marknadsförsprång under förutsättning att de klarar att erbjuda färdiga paket och ramverk för att möta efterfrågan på 5g-tjänster. Men säkerligen kommer, vi tack vare de nya möjligheter 5g erbjuder i form av gränssnitt och spelregler, få se en utveckling av dagens tjänsteutbud genom både nya spelare samt de stora globala nät- och mediajättarna på marknaden.

Jens Friberg, Regional Director, Nordic & Baltic, Amdocs

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.