Krönika: ”Förtroende nyckeln för att lyckas med hybridkontoret”

krönika Det finns både möjligheter och utmaningar kopplat till de arbetssätt som vuxit fram och utvecklats under och efter åren av pandemin. Nu måste företagen hitta fram till ett arbetssätt som bygger på förtroende, engagemang och ansvarstagande. Det skriver Petra Norinder på Sony Professional i en krönika.

Krönika: ”Förtroende nyckeln för att lyckas med hybridkontoret”

Arbetsmiljön har förändrats mycket de senaste åren. Både arbetsgivare och medarbetare kämpar med att hitta en perfekt balans som stöttar flexibilitet, produktivitet och lönsamhet i deras arbete och verksamhet.

Vi på Sony Professional lät nyligen undersökningsföretaget Censuswide genomföra en studie som inkluderar svar från nästan 2600 tjänstemän, företagsledare och vd:ar runtom i Europa, inklusive Sverige, för att få en bättre bild av deras arbetsmiljö, preferenser, och prioriteringar. Vi kan konstatera att det finns både möjligheter och utmaningar kopplat till de arbetssätt som vuxit fram och utvecklats under och efter åren av pandemin.

Flexibilitet är ett ledord hos många verksamheter men arbetsgivare och medarbetare verkar inte ha samma syn på hur flexibilitet faktiskt ska tillämpas. Företagsledarna, som måste se både till flexibiliteten och lönsamheten, fortsätter enligt vår studie att prioritera kontorshotell som möter behoven för stunden. Studien visar att 58 procent av de svenska företagsledarna planerar att inkludera kontorshotell i sina arbetsplatslösningar i framtiden, trots att endast knappt en fjärdedel (24 procent) av medarbetarna är nöjda med detta upplägg.

Samtidigt är det endast 15 procent av tjänstemännen i Sverige som fortfarande arbetar helt kontorsbaserat, och studien visar att i genomsnitt 89 procent av alla möten har minst en deltagare med på distans. Det är tydligt att trenderna kring arbetsmiljö har skiftat mycket de senaste åren, och både företagen och de anställda kämpar med att hitta den perfekta balansen som stöttar flexibilitet, produktivitet och lönsamhet.

Svårt att tillgodose medarbetarnas behov

Sverige är på många sett ett land i framkant vad gäller teknik och svenskarna är snabba på att anamma trender både privat och professionellt. Jag skulle tro att den snabba anpassningen av arbetsmiljön är en av förklaringarna till varför hela 95 procent av de svenska respondenterna säger att det finns hinder som gör det svårt att få arbetsplatsen att fungera för medarbetarnas nuvarande arbetssätt jämfört med snittet i Europa som ligger på 86 procent. Vår studie visar nämligen också att företagen fortfarande har svårt att tillgodose medarbetarnas behov och förse dem med rätt teknik för att främja produktivitet, trots att flexibelt arbete numera är normen.

Utvecklingen har lett oss till asynkrona arbetsmönster, vilket betyder att en arbetsuppgift görs tillgänglig hela tiden så att medarbetaren har större valfrihet att genomföra den när han eller hon vill, eller kan göra den. Ett sådant arbetssätt bygger på förtroende, engagemang och ansvarstagande, och jag skulle säga att svenska företag, med vår generellt sett höga tillit, har en unik position i det här avseendet. Faktum är att 95 procent av de kontorsanställda i Sverige menar att asynkront arbete, när det görs på rätt sätt och med rätt förutsättningar från arbetsgivaren, förbättrar balansen mellan arbete och fritid, stressnivåer, produktivitet och den psykiska hälsan. Faktorer som kan vara bland de mest betydelsefulla för en modern organisation som vill växa och behålla sina anställda.

Med tanke på att nästan alla svenska respondenter (97 procent) instämmer i att arbetsplatsen påverkar deras produktivitet, borde det vara en hög prioritet för företagsledarna att komma till rätta med hindren och få lösningar på plats som möjliggör för både distansarbetande och kontorsbaserade medarbetare att samarbeta på ett framgångsrikt och produktivt sätt. Nöjda och produktiva medarbetare som har stöd av rätt teknik presterar bättre, vilket leder till bättre affärsmöjligheter och tillväxt. Med detta tankesätt kan företagsledarna lyckas vara både lönsamma och ha nöjda anställda som stannar kvar på företaget.

Petra Norinder är marknadsansvarig på Sony Professional i norra Europa

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.