KST driver på hos Tele2

KST Tele2 har vuxit ordentligt på KST-området under 2014 med 50 procent fler användare. Bland ett 30-tal affärer finns SJ, NCC och Bonnier-koncernen. Och den ökade graden av standardisering i leveranserna anses gynna både Tele2 och kunderna.

KST driver på hos Tele2
Stefan Nilsson/SJ

I slutet av oktober skrev vi om Tele2s färska framgångar på företagsmarknaden och särskilt bland stora företag och organisationer. Nu står det klart att kommunikation som tjänst, KST, är en viktig faktor i sammanhanget. Tele2 har det senaste året ökat från 40 000 till 60 000 användare i KST-lösningar.

– Av nykundsförsäljningen är cirka en fjärdedel drivet av KST och jag tror att det kommer fortsätta öka. Det är lönsamt för både kunden och oss, säger Anders Långsved, som i Tele2s nya organisation har fått titeln Director Business Sales and Delivery.

En förklaring till årets boom är naturligtvis det uppdämda behovet i den offentliga sektorn, som en konsekvens av det försenade ramavtalet hos Kammarkollegiet. Anders Långsved pekar även på den allmänna trenden att kunderna inte vill binda upp sig i investeringar och en växande acceptans för molnmodellen.

Positiv spiral

Men det har också hänt saker bakom kulisserna hos Tele2. Det verkar som att manövern från 2011, när Tele2 plockade in Datametrix att bli en del av Tele2 Business, nu har satt sig ordentligt. Hur många anställda det finns i integratörsdelen idag vill Anders Långsved inte svara på, men räknat i antal personer så kommer de antagligen på tredje plats efter Cygate och TDC.

– Den här satsningen bygger mycket på att vi har duktigt folk i organisationen. Då kan man vinna konton och referenser som gör det enklare att vinna ytterligare konton, säger han.

I våras var det en knapp handfull personer som slutade på Tele2s integratörsdel, men de har kunnat ersättas med bra nya resurser, menar Anders Långsved.

Mer av standardisering

I Tele2s datahall har man också rustat för KST-boomen.

– Vi har skapat en standardiserad plattform som vi levererar ifrån. Den bygger på virtuella servrar och både uppsättningen och hur vi kopplar upp oss mot kunderna sker nu på ett standardiserat sätt. Både för att det ska vara säkert och enkelt enhetligt, säger Henry Nilsson, som är avdelningschef för Business Integrated Solutions.

För telefoni använder man ändå några olika växelplattformar för att kunna matcha kundernas nuläge och preferenser. Där finns Mitel, Cisco och Avaya för att producera samma typ av tjänst. Ibland även i kombination med den Telepo-baserade växeltjänsten. Men det är exempelvis samma lösning för lagring och backup bakom samtliga telefoniplattformarna.

Överlag ökar graden av standardisering i produktion och leverans ut mot kunderna.

– För tre till fem år sedan låg vi kanske på en fördelning på 70/30 när det gäller standardisering kontra kundanpassning i KST-lösningar. Nu handlar det snarare om en standardisering på 85 procent och 15 procent kundanpassning, säger Henry Nilsson.

Integration hos SJ

Kundanpassning handlar ofta om hur man konfigurerar olika användargrupper, men det är även integrationer mot crm och andra system hos kunden.

Så är det till exempel i en av årets prestigeaffärer, den som Tele2 gjorde med SJ i våras. I den KST-lösningen ingår ett multikanalskontaktcenter som har kopplats ihop med SJs Siebel-system.

De andra delarna i SJ-affären är 4 000 växelanknytningar och 350 mobila bredbandsanslutningar.

För två år sedan gick SJ in i ett femårigt KST-avtal med Telia som delvis överlappar det som Tele2 nu levererar till bolaget. Det gällde en helt ny kommunikationsplattform för SJ:s hela organisation där några av komponenterna är mobilabonnemang, växeltjänster och kontaktcenterlösningar, liksom wan och lan på nationell och regional nivå.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.