Kundefterfrågan det som driver IPv6

IPv6 Inget större intresse från operatörerna – men från kunderna. Enligt PTS är det efterfrågan som driver på införandet av IPv6. Något som gör att det går trögt i Sverige.

Kundefterfrågan det som driver IPv6

Det har länge pratats om IPv6. Men trots att skiftet från IPv4 behövs – har det gått segt här i Sverige. Jämfört med många andra Europeiska länder ligger vi långt efter med införandet. Detta samtidigt som det talas om behovet av att införa det nya protokollet i takt med att allt fler saker blir uppkopplade.

Post- och telestyrelsen har frågat 200 internetleverantörer om hur de tillhandahåller IPv6 i det fasta nätet. Och även om många tagit beslutet om att införa det – så har det inte hänt mycket.
– Att fler av internetleverantörerna har infört eller beslutat att införa IPv6 är tecken på ökad medvetenhet om behovet, vilket är mycket positivt. Sverige behöver ta större och snabbare steg på bred front. Om Sverige ska bli världsbäst på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter kan vi inte vara sist ut med IPv6 i näten, säger Jonas Wessel, avdelningschef på PTS.

Ett fåtal använder IPv6

I dag är uppskattningen att endast runt tre procent av Sveriges företag använder internet med IPv6 och bland privatpersoner är den siffran två procent. En nivå som legat stilla de senaste åren.
Ett skäl till att det inte händer så mycket är enligt PTS kartläggning att internetleverantörerna har god tillgång på IPv4-adresser. Fyra av tio operatörer anger att de saknar behov av att införa dem, antigen för att de har tillräckligt eller frö att de använder adressöversättningstekniker som exempelvis NAT. Men i kontrast till det här står lika många som säger att de har brist på IPv4-adresser.
– Tillgången på IPv4-adresser verkar påverka beslut om att införa IPv6, men då det är allmänt känt att de sista IPv4-adresserna har tilldelats inom Europa finns ingen anledning att vänta  med införandet av IPv6, säger Jonas Wessel.

Läs PTS rapport här.
https://pts.se/sv/dokument/rapporter/internet/2020/tillhandahallande-av-ipv6-i-fasta-allmanna-kommunikationsnat/

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.