Kunder flyr vid dålig e-posthantering

E-post är den viktigaste elektroniska kommunikationskanalen för kunderna. Och sena eller uteblivna e-postsvar är den vanligaste orsaken till att kunder väljer att inte handla av ett företag. Det visar Telias senaste kommunikationsbarometer för företag. Av de cirka 1 600 tillfrågade i undersökningen uppger 96 procent att det är ”mycket betydelsefullt” eller ”betydelsefullt” att kunna nå företag via den kanalen. Två av tre svarar ”mycket betydelsefullt” – klart högre än motsvarande siffror för hemsida (45 procent) och mobiltelefon (31 procent).

När företagen inte svarar på e-post, eller svarar sent, då gör kunderna processen kort – de handlar av ett annat företag i stället. Åtta av tio uppger att de har valt att inte handla av ett företag på grund av dålig kundservice. 42 procent av dem svarar att det uteblivna köpet beror på sent eller uteblivet e-postsvar.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.