”Kunderna måste också ta ansvar”

Bransch I veckan hade Telia en längre driftstörning som drabbade samhällsviktiga funktioner. PTS har fått in en första rapport från Telia, men pekar också på att köparna har ett stort ansvar vid upphandling.
– Har man höga krav på tillgänglighet måste köparen ta höjd för att alla operatörer kan drabbas av problem, säger Staffan Lindmark, på PTS.

Det var i måndags som Telias kunder drabbades av kraftiga driftstörningar från lunch ända fram till kvällen. Bland kunderna fanns många samhällsviktiga funktioner, som till exempel flera landsting och även Polisen samt Sos Alarms informationsnummer 113 13.

På Post- och Telestyrelsen fick man snabbt in en första incidentrapport från Telia. Igår kom en uppföljande kort rapport om när störningen inträffade, hur den avhjälptes och vad störningen fick för konsekvenser.

– Om två veckor väntar vi oss en mer detaljerad rapport om vad Telia tagit till för vidare åtgärder. Då kommer vi ta ställning om vi ska gå vidare med ärendet och inleda en granskning, berättar, Staffan Lindmark, jurist på PTS.

Mer ansvar på köparen

Staffan Lindmark menar att det är viktigt att man skiljer på operatörens ansvar och de samhällsviktiga funktionernas, det vill säga kundernas, ansvar.

– Jag upplever att Telia tar detta på stort allvar och vill gå till botten med vad som hänt och vidta åtgärder så det inte inträffar igen. Men hur mycket man än arbetar med förebyggande åtgärder så kan man aldrig uppnå 100 procents garanti mot störningar, det kan alltid ske och där har även kunderna ett ansvar.

– Driver man en samhällskritisk verksamhet, som 113 13 till exempel, så måste man ha i beaktande när man upphandlar att störningar kan ske. Det finns möjligheter till sla-avtal med snabbare prioritet i avhjälpning. Men verksamheten måste tänka till kring hur man minimerar skadan om operatören får problem, till exempel genom avtal med flera olika operatörer.

”Mycket jobb kvar”

Från PTS sida menar man att det ligger ett stort ansvar på den som köper kommunikation och att man måste ta höjd för att alla operatörer kan drabbas av problem.

– Vår uppfattning är att det finns mycket kvar att göra här. Det saknas medvetenhet och tillräcklig förståelse för problematiken från köparnas sida. Som enskild individ kan du kanske köpa att du ibland drabbas av störningar, men som samhällskritisk verksamhet måste man göra mer för att säkerställa att kommunikationen verkligen fungerar, säger Staffan Lindmark.

PTS jobbar aktivt för att öka medvetenheten och sprida kunskap.

– Det finns mycket arbete kvar innan vi är i mål kan jag säga.

Moment 22

Som tur var låg numret till Polisen, 114 14, inte länge nere. Telia och Polisen gjorde tillsammans en insats för att lösa så det gick att ringa in. Men för 113 13 gick det sämre. Numret går till den svenska informationslinjen som ska användas vid olyckor och kriser. Det kan till exempel gälla brand, stora trafikolyckor, kriser eller större stormar eller översvämningar. Numret låg nere en längre tid vid Telias driftsstörning.

– Det blir ju ett moment 22 kan man säga. Om det är problem med telefonin och man inte kommer fram till landstinget eller myndigheter så försöker man säkert ringa 113 13 för att få information. Och funkar inte det heller – ja då har vi ju ett problem, säger Sverker Petersson på Sos Alarm Pressjour.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.