Kyndryl-toppen: ”Det arbetssättet funkar inte längre”

Molnet Petra Goude har varit med på hela resan med IBM-avknoppningen Kyndryl. Vi har träffat henne och pratat ai, mainframe och molntrender.

Kyndryl-toppen: ”Det arbetssättet funkar inte längre”
Petra Goude, foto: Kyndryl.

 När IBM för drygt tre år sedan lade om sin strategi, och bestämde sig för att renodla och fokusera på produkt- och molntjänstsidan fanns det inte längre plats för affärsområdet Global Technology Services, så it-jätten beslöt sig för att knoppa av den delen av verksamheten och tanken på Kyndryl föddes.

För Petra Goude, som hade jobbat på IBM i olika ledande roller i 15 år och innan avknoppningen, ledde Global Technology Services-teamet i Norden blev det en stor omställning och början på en intensiv tid. 

– Jag har haft ynnesten att få vara med hela vägen. Från början hade vi inte ens ett namn på företaget. Jag fick vara med i ett litet team som skulle se till att vi fick rätt personer på rätt plats, bestämma hur vi skulle organisera oss och ta fram en strategi för hur vi skulle gå till marknaden och möta kunderna.

”I ett tjänstebolag måste du ha en helt annan kultur”

 En sådan chans får man bara en gång i livet, konstaterar hon när Telekom Idag träffar henne under hennes Sverige-visit i början av januari. Sedan ett år tillbaka bor hon i New York.

– Avknoppningar från stora bolag är i sig ovanligt och när det väl sker görs det oftast utanför börsen i privat regi. Vi föddes med en omsättning på flera miljarder dollar, har omkring 80 000 anställda idag och har varit på börsen hela vägen från start. Det är ganska unikt.

 En stor del av arbetet i början handlade om att få de befintliga service-kunderna hos IBM att följa med över till det nya bolaget.

– Det var tufft och utmanande, men så här med två års distans måste jag säga att det gick väldigt bra. I princip alla kunder hängde med över.

 En annan utmaning var att sätta en ny kultur, eftersom de flesta var vana vid produktkulturen som rådde på IBM.

– IBM är och har alltid varit ett produktbolag. I ett sådant bolag handlar det mycket om att personer på R&D tar fram någonting och sen ska alla göra samma sak, inklusive oss på service-sidan, konstaterar hon och fortsätter:

– Men i ett tjänstebolag måste du ha en helt annan kultur. För oss handlar det om att jobba extremt nära kunderna och i stället rulla innovationen uppåt. Den kulturomställningen är svår men fantastiskt rolig.

”Aldrig varit viktigare att ha struktur på sin data”

 En viktig skillnad från IBM-tiden är att Kyndryl arbetar med en agnostisk teknologistack istället som tidigare, då man arbetade primärt på IBM:s teknologi. 

 – Vi var redan världsledande på att driva infrastruktur, men nu kan vi helt och hållet utgå från kundernas behov vilket gett oss stora möjligheter till att fortsätta växa.

 Kyndryl har långtgående samarbeten med de stora molntjänstleverantörerna Microsoft Azure, Amazon Web Services och Google Cloud. En stor trend det senaste året har varit hybrida molnlösningar. 

– För bara några år sedan skulle allt och alla till molnet. Nu ser det lite annorlunda ut. Delvis på grund av det ekonomiska läget. Förr såg man molnet som ett sätt för att spara pengar, men när man insett att det inte behöver bli fallet så har det hybrida blivit mer attraktivt.

Bland Kyndryls kunder är det vanligaste att bolagen använder sig av flera olika molntjänstleverantörer. Petra Goude ser flera förklaringar till det.

– De flesta företagen vill inte riskera inlåsningseffekterna som kommer med att bara använda sig av en leverantör. Även om de skulle vilja ha en homogen miljö så köper våra kunder mycket SaaS-tjänster som kommer med olika föredragna molnplattformar.

 Den utvecklingen, mot mer och mer komplexa molnmiljöer spår hon och Kyndryl kommer att leda till att en välfungerade datastrategi blir ännu viktigare 2024.

– Företagen vill och behöver bli bättre på att hantera sina kostnader. Det har aldrig varit viktigare att ha struktur på sin data.  Det handlar om att inte köra saker dubbelt och att inte använda två moln för samma sak men också för att ge sig själva möjligheten att lyckas med generativa ai-satsningar.

 Hur långt har era kunder kommit med sina molnresor?

– Det varierar naturligtvis. För ett stort företag kan ju att ha flyttat 20 till 30 procent av sina data till molnet varit att ha kommit långt, medan de för mindre ser annorlunda ut.

 Petra Goude är ansvarig för mainframe globalt på Kyndry och har nästan 8000 personer i sitt team.  Den typer av applikationer har ännu inte flyttats till i molnet i särskilt hög utsträckning. 

– När företag och organisationer gjort sina molnresor så har de framför allt fokuserat på bitarna som är enkla att flytta. Om du har 50 år gamla applikationer som exempelvis driver hela banker så är de inte lika lätta att flytta till molnet.

 Nyligen gjorde bolaget en kundundersökning med 500 respondenter. 90 procent av de tillfrågade kunderna svarade då att deras stordatorer (mainframe) är kritisk för många år framöver. Samtidigt svarade 95 procent att de kommer flytta vissa applikationer bort från mainframe.

 – Många applikationer byggdes på mainframe eftersom det för 50 år sedan var den naturliga plattformen. Det behöver inte betyda att de är optimerade för att köras där.

–  Mainframe är eminent för hög transaktionsvolym och sådana saker. Men en applikation med andra behov kanske i stället ska ligga i molnet.

 Vilka är kundernas största drivkrafter för att flytta applikationer bort från mainframe? 

– Att få ner sina kostnader är en central drivkraft. En mainframe-plattform kan vara väldigt kostnadseffektiv om bara rätt applikationer körs där. Men den största drivkraften skulle jag säga är kompetensförsörjningsfrågan. 

– Det finns en fördom om att alla som sysslar med mainframe är män som är 60 plus och den är inte sann, särskilt inte hos oss, men det finns ändå en oro ute hos många företag för att kompetensen ska försvinna.

 Det som trots moln-ivern blir kvar på mainframe behöver i många fall morderniseras, något Kyndryl jobbar väldigt mycket med.

– Mainframe i sig behöver inte moderniseras, men för att verkligen kunna utnyttja kraften som finns i plattformen behöver applikationerna optimeras. Dessutom jobbar vi mycket med att integrera mainframe mot hyperscalers eller kundernas distribuerade miljöer. 

 Är det en stor omställning för företag? 

– Ja, historiskt har mainframe varit som en isolerad silo ute hos företagen. Det har varit ett litet team som jobbat med det, sen har all annan it sköts på ett annat ställe av en annan avdelning. Det arbetssättet funkar inte längre.

– Om en kund kör mainframe kan du vara helt säker på att de har deras absolut mest kritiska applikationer där och nu när alla tävlar om att bli mer konkurrenskraftiga med ai så är det ju just den mest kritiska datan därifrån de behöver få ut.

 Under 2023 presenterade Kyndryl flera nyheter på området. Inte minst genom samarbeten med Azure och AWS.

– Säkerheten är en av de absolut största styrkorna med mainframe, och när det börjar kopplas ihop med publika molntjänster behöver ju säkerheten vara intakt.

 Kyndryl har bland annat  flera svenska och internationella storbanker som kunder, men också telekomjätten Brittish Telecom.

– BT slog fast att de ville till molnet för att bli betydligt mer agila. De hade väldigt mycket legacysystem i mainframe men det var inte det som drev bolaget. BT hade redan köpt lösningar och nyckelsystem för molnet så för dem var det helt rätt att gå all in på molnet.

– Men vi jobbar också med Barcelonas hamn. De kör hela sin kritiska drift med hjälp av mainframe. Då blir molnresan förstås lite annorlunda. 

 Kyndryl-toppen betonar att vad eller hur mycket ett företag eller organisation bedömer ska stanna i mainframe varierar väldigt mycket, även bland bolag inom samma bransch.

 – Generellt kan jag väl säga att hårt reglerade branscher som exempelvis banksektorn är mindre benägna att flytta system från mainframe. Helt enkelt eftersom så mycket av värdet finns där.

– Bland butikskedjor och mindre industrier är det vanligare att stänga ner applikationer. Men de behöver inte vara att flytta till molnet. Det kan vara att företagen istället köper ett logistiksystem av ett annat bolag som i sin tur kör det i sin mainframe-miljö.

 Om 2023 var det stora ai-året tror Kyndryl att 2024 blir året när företag och organisationer på allvar börjar se över och styra upp sin data. Det innebär att kopplingen mellan mainframe och den övriga it-miljön bara blir tydligare.

 – Det är och har varit ett otroligt buzz kring ai och möjligheterna är fantastiska. Men min bild är att datakontrollen inte är på den nivån den behöver vara. Ju mer datadriven världen blir ju mer relevant blir din historiska data men det bygger på att du kan använda den på rätt sätt.

Om inte integrationerna mellan molnet och mainframe finns där har ju gamla bolag ingen användning för den fantastiska data de har samlat på sig. Då är risken stor att man i stället blir omsprungen av något av de nyare bolagen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.