Lager är wifi-nätverkets naturliga fiende – så här vinner du kampen

Krönika Traditionell design av trådlösa nätverk fungerar dåligt i moderna lagerlokaler. Gångarna i ett sådant lager orsakar helt enkelt radioskugga. Här ger Marcus Kallur, nätverksexpert på Conscia, tips om ett bättre sätt att designa wifi-nätverk i lagerlokaler i en gästkrönika.

Lager är wifi-nätverkets naturliga fiende – så här vinner du kampen

Ett modernt lager fungerar helt enkelt inte utan välfungerande wifi-nätverk, det måste finnas täckning med god kapacitet i hela lokalen. Det beror på ett flertal saker, till exempel på att anställda som skannar streckkoder och registrerar information på handdatorer behöver uppkoppling. Ett annat exempel är automatiserade lager med självkörande truckar som styrs via wifi-nätverk.

Problem med täckning gör inte bara att funktionalitet uteblir helt. Anställda upptäcker snabbt att de om de förflyttar sig så får de bättre täckning. Det gör dels att arbetet tar längre tid, dels att felbenägenheten ökar eftersom anställda behöver minnas vad de ska registrera under förflyttningen.

Naturliga hinder

Tyvärr gör ett lagers naturliga utformning att det blir besvärligt med wifi-täckning. De främsta orsakerna är de följande:

  • Moderna lager är byggda med långa gångar, kallas stallage, som avskiljs av metallkonstruktioner som begränsar wifi-täckning. De ger helt enkelt radioskugga.
  • De avgränsande konstruktionerna används för förvaring av förpackningar som ytterligare begränsar wifi-täckningen.
  • Eftersom innehållet i förpackningarna ständigt varierar går det inte att planera för att övervinna ett visst slags ”motstånd”. Olika varor försvårar täckning olika mycket. Ena dagen kan det stå förpackningar med strumpor på en viss plats, dagen efter kan det vara bilbatterier.
  • I en tid av storskalighet blir lagren ständigt större, vilket är en utmaning i sig. Det behövs helt enkelt fler accesspunkter, vilket innebär högre kostnader, längre tid för installation, mer arbete med underhåll och i värsta fall mer tidsödande administration.

Det traditionella sättet att designa trådlösa nätverk gör att det blir svårt att övervinna de här problemen.

Glöm taket

Den traditionella designen för trådlösa nätverk i vanliga kontorslokaler är att använda rundstrålande antenner uppe i taket. De placeras för att täcka så stora ytor som möjligt, så att få accesspunkter behövs, vilket får ner kostnaden.

Det finns två stora problem med denna typ av design. För det första ger en rundstrålande antenn täckning i cirkelmönster, vilket innebär stora begränsningar för hur högt en accesspunkt kan placeras. Det blir ett problem, eftersom det oftast är väldigt högt i tak i lager. För det andra behöver radiosignalen skjutas genom en eller flera gångar i lagret. Dämpningen mellan gångarna förändras kraftigt i och med vilken typ av varor som lagras vilket gör designen oförutsägbar. Det som en eventuell mätning visar behöver inte nödvändigtvis stämma när lagervarorna byts ut.

Det behövs en annan design för att få en mer förutsägbar funktion, samt minska påverkan vid avbrott i en enskild accesspunkt och göra snabb ersättning av skadade komponenter möjlig.

Längs gångarna

Ett modernare och bättre sätt att designa kritiska radionät för lagerlokaler är att skjuta radiosignalen längs med gångarna. Nackdelen är att lösningen kräver fler accesspunkter, vilket måste vägas mot hur mycket störningar i produktionen kostar. Men det går nästan alltid att skjuta en signal från accesspunkter som inte behöver sitta monterade på takhöjd, vilket kraftigt underlättar möjligheterna till byten av komponent vid behov.

Kundens krav måste få bestämma lösningen, det är inget självändamål att bygga en så billig lösning som möjligt.

Accesspunkterna i en sådan här design använder den naturliga dämpningen mellan gångarna, vilket minskar det brus accesspunkterna störs av. Med takmonterade accesspunkter är det vanligt att de ”pratar i mun” på varandra. Vi frigör oss även helt ifrån att skjuta radiosignaler genom okända artiklar, vilket skapar förutsägbarhet för lösningen. Det blir också tämligen enkelt att skapa radioredundans när det krävs.

Ytterligare en sak att ta hänsyn till är var klientenheter finns i en lagerlokal. Om många är samlade på ett ställe, till exempel för laddning, skapas stora problem på grund av överbelastning av ett trådlöst nätverk. Lägg till det att många klientenheter har undermålig trådlös funktion. Sådana här problem kan lösas, eller i alla fall begränsas, under designen av ett trådlöst nätverk.

Standardtipsen gäller

Förutom de lagerspecifika tipsen ovan bör man även ha generella designråd i åtanke. Ett exempel är att kontrollera att nätverkstrafik märks och identifieras korrekt, vilket har stor påverkan på trafikens kvalitet. En aktivitet som det ofta slarvas med är att kontrollera att drivrutinerna för trådlös kommunikation på klientenheterna är de korrekta och att de är uppdaterade, samt att inställningarna för kommunikation är korrekta.

Sammantaget ger tipsen ovan goda förutsättningar för väl fungerande wifi-nätverk i lagerlokaler. Tänk till en extra gång innan ni sätter i gång med att bygga trådlösa nätverk ”som man alltid har gjort”.

Marcus Kallur,
Nätverksexpert
Conscia

Fler krönikor hittar du här.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.