Långdragna processer hämmar investeringsvilja

Rättsprocesser som drar ut på tiden hämmar Sveriges utveckling på it- och teleområdet, visar en rapport från Europeiska kommissionen. Processerna leder till en rättslig osäkerhet som påverkar operatörernas vilja att investera i Sverige negativt.

Europeiska kommissionens senaste rapport om medlemsstaternas arbete med att införa gemensamma konkurrensregler för it- och teleområdet sätter fingret på det som många operatörer redan klagat på. Möjligheterna till överklagningar gör att beslut drar ut på tiden i åratal, vilket kan vara förödande för en mindre operatör.

Ligger redan efter

I rapporten konstateras att långdragna rättsprocesser hotar Sveriges möjligheter att nå EU-målen för it- och teleområdet. Sveriges utveckling på bredbandsområdet har dessutom redan saktat ned i jämförelse med andra länder.

 I Sverige är det Post- och telestyrelsen, PTS, som arbetar med att införa EU-reglerna för konkurrens på it- och teleområdet. Kommissionen konstaterar att PTS är en av de snabbaste myndigheterna i Europa, men att problemet är att myndighetens beslut sedan hamnar i långdragna rättsprocesser. Särskilt allvarligt blir det när domstolen bestämmer att besluten inte ska gälla i väntan på rättslig prövning.

Skapar osäkerhet

Kommissionen påpekar att långvariga processer skapar en rättslig osäkerhet och påpekar att operatörer indikerar att investeringsviljan på den svenska marknaden påverkas negativt.

 – De långdragna rättsprocesserna i Sverige leder till sämre konkurrens och en osäkerhet på marknaden om vad som gäller. Om vi inte kommer till rätta med detta riskerar Sverige att halka efter som it-nation. Därför sätter jag stort hopp till den utredning som nu tittar på hur processen kan bli mer effektiv, säger Marianne Treschow, generaldirektör på PTS.

 Regeringen gav i oktober 2005 Urban Karlström i uppdrag att utvärdera beslutsprocessen på it- och teleområdet. Utredningen ska vara klar den 15 juni 2006.

 

Fakta:

PTS beslut kan överklagas till tre instanser: länsrätten, kammarrätten och regeringsrätten. PTS fattade sina första beslut med stöd av EU-reglerna den 6 juli 2004. Dessa beslut överklagades och den 10 februari 2006, efter drygt ett och ett halvt år, kom de första domarna i den första rättsliga instansen, länsrätten. Rätten fastställde i princip PTS beslut. PTS har totalt fattat 34 beslut som sätter spelreglerna på IT- och teleområdet. 24 av dessa beslut har överklagats. 

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.