Lantmäteriet i storaffär med Telia

KST En redan lång relation både förlängs och fördjupas i och med ett nytt storavtal om kommunikation som tjänst mellan Lantmäteriet och Telia. Närmare 100 miljoner räknar operatören med att det kostar på tre år men myndigheten hoppas på mindre.

Lantmäteriet i storaffär med Telia

Lantmäteriet är långt ifrån någon ny KST-kund hos Telia, relationen sträcker sig minst tio år tillbaka i tiden. Stora delar av det befintliga upplägget blir också kvar under den nya avtalsperioden, vilket innebär Centrex för växeltjänsterna och Callguide som kontaktcenter även om den senare plattformen utökas med några nya moduler.

Nytt är däremot att Telia också tar över ansvaret för organisationens videokonferenser. På sikt ska antalet videorum öka från dagens 39 till närmare 50 och kapaciteten för flerpartsmöten ska också bli större. Den nya bryggtjänst som Telia ska leverera gör det också möjligt att integrera standardvideo med Lync.

Dataintensivt

Men den kanske viktigaste delen i upphandlingen handlar om myndighetens datanät.

– Vi är en väldigt spridd organisation med kontor på omkring 80 orter vilket så klart ställer stora krav på vårt nät, säger Johan Eriksson, teamledare för uc inom Lantmäteriet och en av dem som ansvarat för upphandlingsarbetet som startade redan för två år sedan.

Lantmäteriet är en väldigt dataintensiv verksamhet och mellan sajterna i Kiruna och Gävle har de till exempel en nätkapacitet på inte mindre än 10 Gbit/s.

Vänta in överklagan

Att upphandlignen tagit så lång tid beror på att Lantmäteriet blev tvungna att invänta de överklaganden som gjordes mot Kammarkollegiets stora ramavtal innan man kunde skicka ut anbudsunderlagen. Totalt svarade tre av de sex leverantörerna i ramavtalet på underlaget. Vinnaren Telia räknar med att avtalet för deras del är värt omkring 100 miljoner kronor fördelade över tre år. Johan Eriksson tror att det blir mindre.

– 100 miljoner är i nivå med vad vi betalat för samma period tidigare och priserna har pressats i det nya avtalet. Å andra sidan beror kostnaden på hur mycket vi väljer att utöka kapaciteten jämfört med idag.

Utökad redundans

En av myndighetens många tillämpningar som kräver stabila nätuppkopplingar är det landsomfattande positioneringsnätverket Swepos, som tillsammans med gps-data gör att varje plats i Sverige kan positioneras med centimeternoggranhet även i höjdled. Uppkopplingen till mätstationerna förstärks genom det nya avtalet med backup i form av 3g eller 4g

Lantmäteriet har efter tre år möjlighet att förlänga avtalet med Telia i ytterligare två år, men tack vare att det är indelat i sex olika underavtal kan de välja att ett eller flera av dem oberoende av varandra.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.