Larma med röstmeddelanden

Ascom har en ny talad larmlösning för telefonisystem. Fördelen är enkelhet och möjlighet att nå telefoner utan meddelandefunktion. Nackdelen med talade meddelanden är att dessa blockeras eller fördröjs om telefonen som rings upp är upptagen.

Ascom introducerar nu ASpA – en tilläggsfunktion som gör det möjligt att skicka larm som röstmeddelande till och från alla typer av telefoner. ASpA i kombination med Ascom 9d24 telefoner gör det även möjligt att automatiskt koppla upp larmet högtalande vilket innebär att mottagaren inte aktivt behöver svara för att få meddelandet.

Röstmeddelandet kan antingen vara förinspelat av typen ”brand i byggnad A”, och skickas ut till en förvald grupp. Det kan också vara ett unikt meddelande som spelas in vid en specifik händelse.

– När något inträffar talar den som larmar in ett meddelande om vad som har hänt och vilka åtgärder som har vidtagits. Därefter skickas meddelandet med en knapptryckning till en förvald larmgrupp, säger Fredrik Garpemyr på Ascom.

Både för- och nackdelar

Fördelen med röstmeddelandet är att det blir ett talat larmmeddelande där det är enkelt att lägga till information. Ytterligare en fördel är att den som larmar inte behöver ringa en i taget i larmkedjan och att man kan nå vanliga telefoner som inte har meddelandefunktionalitet, exempelvis larma in jourläkare via deras gsm, eller hemtelefon.

Nackdelen med talade meddelanden är att dessa blockeras eller fördröjs om telefonen som rings upp är upptagen. Därför bör funktionen ses som ett komplement till textmeddelanden.

ASpA är framför allt framtaget för säkerhetsarbete inom industrin med är tillämpbar även för andra områden som till exempel kriminalvården och sjukvården. Ascoms ASpA är en mjukvara som integrerar med Ascoms meddelande och händelsehanteringsplattform UNITE. Funktionen finns tillgänglig from 1 november i år.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.