Lärosäten telefonerar med Tele2

Tele2 har tecknat ett ramavtal med lärosätena Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholms Universitet, Linköpings Universitet, Uppsala universitet och Mälardalens Högskola. Ordervärdet beräknas uppgå till minst 15 miljoner kronor och avtalet löper under 24 månader.

De fem lärosätena har gått samman i en upphandling för att uppnå stordriftsfördelar och kostnadsbesparingar. Avtalet omfattar fast telefoni till 26 500 växelanknytningar samt minst 3 400 mobiltelefoniabonnemang. Även övriga universitet och högskolor i Sverige har möjlighet att avropa avtalet. Tele2 har sedan tidigare avtal med KTH, Stockholms Universitet och Uppsala Universitet.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.