Läsarnas slutsats: Det här är viktigt med telefoni

Operatörskollen Molnet regerar och bra ux är viktigt i lösningarna. Det är slutsatsen från er läsare i vår undersökning Operatörskollen. Experterna instämmer.

Läsarnas slutsats: Det här är viktigt med telefoni

I slutet av 2019 gick vi på Telekom idag ut med en undersökning riktad mot våra läsare. Vi ville med Operatörskollen 2019 veta vad professionella inköpare av telekom-lösningar tycker är viktigt med telefoni nu – och i framtiden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Vi fick in 90 svar, vilket är en hel del men inte tillräckligt många för att dra några säkra statistiska slutsatser. Vi har därför kompletterat undersökningen med flera intervjuer med ledande experter på svensk företagstelefoni.

• Moln, onprem eller hybrid

Telekombranschen har under flera år varit på väg bort från onprem-lösningar. Molnet hägrar och fördelarna med enkel utrullning, bra skalbarhet och ständiga uppdateringar har lockat.

Fortfarande finns behovet av en större kontroll hos en del företag och myndigheter, som då stannat kvar med en lösning på plats – i vissa fall kombinerat i en hybridlösning där setup:en även inkluderar en molnlösning för vissa delar av verksamheterna.

I vår undersökning är molnlösningar totalt dominerande idag. Nästan 70 procent har det, 10 procent har en hybridlösning med både onprem och moln. Resten har en onprem-lösning.

– Utvecklingen går snabbt framåt och min bild är att de absolut flesta av våra företagskunder redan har tagit resan med sin växel till molnet. Detta är ingen ny trend utan har pågått i alla fall i 10 år. Standardvalet är med andra ord att köpa i molnet vilket anses vara ett kostnadseffektivt, funktionellt och säkert sätt att konsumera sina växeltjänster, säger Henrik Hammarström, ansvarig för Telias affärsenhet Storföretag.

Mattias Ohde, vd på operatören Soluno, håller med.

– Utvecklingen med molntjänst inom telefoni går inte blunda för såklart. Det kommer att ställas högre och högre krav på lösningar och leverantörer att sy ihop lösningar som täcker ett större kommunikationsbehov. Det innebär att molntjänstleverantörernas portföljer måste breddas och fördjupas konstant. Både med egen utveckling, men också med integrationslösningar, säger han.

Vad som händer i framtiden kan man bara sia om. Läsarna räknar med att nästa gång de köper in tjänsten eller upphandlar så blir antalet som väljer en ren molnlösning fortfarande klart dominerande. Men en del kommer att gå från en onprem-lösning till en hybridvariant.

– De absolut flesta vill köpa sina it- och kommunikationslösningar som tjänst men betydligt många fler företag än vad vi tror hindras av olika anledningar att göra det. Ta exempelvis den nya säkerskyddslagen som trädde i kraft april 2019. Resultatet blir att de absolut flesta företagen har en ”cloud first” strategi som i sin tur resulterar i att de sitter i en hybrid it-miljö, säger Henrik Hammarström på Telia och fortsätter:

– Nu pressas alla organisationer till att automatisera, digitalisera och hänga med i den snabba affärsutvecklingen. Samtidigt globaliseras företag och fler och fler saker kopplas upp. Tittar vi på vår egen kundbas så är det i snitt bara hälften av företagets medarbetare som har en växelanknytning men alla har behov av en effektiv kommunikation och robust nätinfrastruktur.

Läsarnas framtidsspaning går inte helt hem hos en av de experter som Telekom idag har pratat med.

– Jag delar inte bilden att hybridlösningarna kommer att bli fler, utan skyller det på att underlaget inte är brett nog. En hybridlösning inom operatörs- och växeltjänster kan liknas vid övergången till el-bilar. Det tar ett tag innan tillräckligt med referenser finns, och majoriteten vågar ta klivet, och i mellantiden finns en marknad för både och, med nackdelen att produkten riskerar att inte riktigt vara bra på någotdera, säger Viktor Sandgren, chef för Enterprise-segmentet hos Telavox.

• Service, enkelhet och tillgänglighet

Telefoni är mycket mer än bara leveransform – många gånger är det också en relation med en operatör, integratör och ibland också direkt med en leverantör. Vi ville därför veta vad beställarna, alltså våra läsare, tycker är viktigt med deras telefoni-lösning.

Vi tog fram de alternativ som vi blir översköljda med av leverantörerna varje dag: bra service, enkel att administrera, möjlighet att ha samma lösning i flera länder, pris, senaste tekniken, samarbetsmöjligheter i lösningen, säkerhet, tillgänglighet eller möjlighet att styra om det ska vara onprem eller moln samt ett övrigt-alternativ.

Svaret är tydligt. Lösningen ska vara enkel att administrera är det klart mest dominerande valet. Därefter följer bra service, tillgänglighet och pris ganska jämnt på en högre nivå än övriga svar.

– UX är och kommer att vara allt viktigare. Det inkluderar såklart även self-service och enkel managering. B2B-applikationer måste framåt vara minst lika intuitiva som de som finns för konsument. Det skall inte behövas ingenjörs-examen eller komplexa manualer för att kunna komma igång och/eller använda tjänsterna, säger Mattias Ohde på Soluno.

– Jag ser en tydlig delning på marknaden just nu, säger Viktor Sandgren på Telavox:

* ”De med mindre kundkontakt, som anammat ett ”Consumer-beteende” med ett enkelt mobilabonnemang i kombination med mejl och chatt i verktyg som 0ffice365, vilka ofta fokuserar på styck-pris, kampanjer och bindningstid.”

* ”Parallellt växer den kundkategori som verkligen vill dra nytta av hur tekniken kan medge bättre affärer, nöjdare kunder och inte minst en trevligare arbetsmiljö.”

– Vi på Telavox har fokuserat på den sistnämnda och ser att vår nordiska plattform inte bara skapar enkelhet och tillgänglighet utan även ett bättre utbyte mellan spridda kollegor på olika orter och länder, som gör det roligare att arbeta, säger han.

Henrik Hammarström på Telia tycker att det är förväntade svar från läsarna, men ger en djupare bild.

– ”One size fits” passar inte alla utan vi behöver förstå varje företags unika behovsbild. Det vi ser är att vi i allt högre utsträckning får förfrågningar från våra kunder att integrera de klassiska växellösningarna med de kommunikationslösningar som kunderna normalt köpt från it-leverantörer. Integration mot chatt, mejl, projektverktyg och liknande blir allt viktigare. En bra upplevelse innebär att användarna använder lösningarna i högre utsträckning och att investeringarna som är gjorda därmed räknas hem snabbare, säger han.

Flyttar vi fokus till framtiden, det vill säga om fem år, så blev läsarnas svar annorlunda. Enkel att administrera sjönk ganska kraftigt till förmån för samarbetsmöjligheter, senaste tekniken och säkerhet. Ni kan se själva i grafiken här intill. Fortfarande tror man att bra service och tillgänglighet kommer att vara viktiga faktorer.

– Den globala trenden är tydlig tycker jag. Kunder och företag ser inte geografiska gränser. Kommunikation sker globalt och företag rör sig mer globalt i sin kommunikation. De stora operatörerna hänger inte riktigt med i svängarna och det begränsar kunderna. Vi på Soluno erbjuder globala lösningar och har kunder i över 40 länder. Men det är mindre aktörer som Soluno och Telavox som drivit den utvecklingen framåt. Vi börjar nu få med de större operatörerna vi har i vår lösning så som Telia, Telenor, Tele2 och 3. Det börjar lossna, säger Mattias Ohde.

• Löpande eller tidsbundet

Till sist frågade vi också våra läsare om avtalslängder. En del operatörer går ut hårt med att det ska vara korta avtal; är man inte nöjd ska man kunna byta leverantör direkt. I och med att fler och fler köper sin telefoni som tjänst hade vi förväntat oss att en tydligare riktning med kortare avtal i framtiden, men undersökningen ger inget stöd för en sådan utveckling.

– De kunder som köper styckes abonnemang och inte efterfrågar mer avancerade tjänster för att ta hand om sina kunder, kollegor eller bidra till samarbete, söker oftast korta avtal och lågt pris. Helst helt obundet. Men de mer komplexa molntjänsterna, i synnerhet de som integreras med andra system såsom Ticketing, CRM eller Kontaktcenter gärna tecknar långa avtal om det finns en vinning med det ekonomiskt, säger Viktor Sandgren på Telavox.

Mattias Ohde tror på en viss förändring framöver, men är återhållsam.

– Det kan vara så att avtalstider på sikt kortas ner. Men samtidigt är hela världens företag vana vid att skriva avtal mellan sig för att stipulera villkor och priser. Det är ju ändå företag som gör affärer med varandra, säger han och lägger till:

– Lever man inte upp till kundernas förväntningar eller omvärldens utvecklingstempo kommer man få svårt att vara konkurrenskraftig och riskerar då att bli utbytt. Det gör det hela svårare och svårare för riktigt små leverantörer.

Henrik Hammarström får sätta slutpunkten för artikeln.

– De flesta kunder idag söker flexibilitet både i kostnad, funktion och kapacitet. Detta är inte en trend isolerat till vår bransch utan snarare ett behov som kommer från att våra kunders verksamheter, deras branscher och deras kundkrav förändras i en väldigt snabb takt. Vi behöver vara lyhörda och skapa kommersiella modeller som stödjer detta men som även stödjer att vår leverans ofta är en pusselbit i en större helhet, säger han.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.