Lättare att kontrollera teleräkningen

Nu ska alla konsumenter kunna få sin telefonräkning specificerad. Bland annat ska öppningsavgifter och debiteringsintervall anges på räkningen. Det menar Post- och telestyrelsen som idag föreslår minimikrav på vad en specificerad telefonräkning ska innehålla.

Post- och telestyrelsen, PTS, anser att det är mycket viktigt att telefonräkningarna är specificerade på ett tydligt sätt så att konsumenterna lätt kan kontrollera sina telefonikostnader

Extra viktigt är det att konsumenterna kan kontrollera avgifter som har en stor inverkan på ett samtals totala pris, exempelvis öppningsavgift och debiterings intervall. En kartläggning som PTS gjorde under 2004/2005 visade att få operatörer redovisar just öppningsavgifter och debiteringsintervall på sina telefonräkningar. Att konsumenten är medveten om öppningsavgiftens storlek är också viktigt eftersom det på senare tid blivit vanligt att minutpriserna sänks men att öppningsavgifterna höjs. 

Reglerna om vad en telefonräkning ska innehålla går idag ut på remiss i form av en föreskrift. Sista dag att svara på remissen är 3 maj.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.