Logitech knoppar av Lifesize

Virtuella möten Det är sex år sedan Logitech genom köpet av Lifesize tog ett stort steg in på företagsmarknaden för videomöten. Men nu har verksamheten knoppats av och ska stå på egna ben.

Logitech knoppar av Lifesize

Marknaden för videokonferenser har förändrats mycket under den tid som Lifesize varit en del av Logitech. För sex år sedan var det fortfarande ett stort fokus på hårdvara men idag är det istället de mjukvarubaserade lösningarna och molntjänsterna som står för den huvudsakliga tillväxten. Det har också avspeglats i Lifesize verksamhet som allt mer fokuserats kring videotjänsten Lifesize Cloud även om de fortsatt också tillverkar rumssystem och infrastruktur för kundplacering.

Den förändringen är möjligen en delförklaring till att hårdvarutillverkaren Logitech nyligen valde att knoppa av verksamheten i ett helt separat bolag och samtidigt göra sig av med merparten av ägandet till tre riskkapitalbolag med fokus på molntjänster. Meritech, Sutter Hill och Redpoint har till exempel tidigare satsat pengar i välkända molnbolag som Box, Zendesk och Twillo.

Några förändringar av Lifsizes verksamhet med anledning av att de nu står på egna ben har inte aviserats.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.