-->

Lokalt sök i mobilen spås en ljus framtid

1,3 miljarder mobilanvändare eller 30 procent av världens abonnenter. Så många väntas använda lokala söktjänster inom fem år enligt en färsk forskningsrapport från brittiska Juniper Research.

Marknaden för lokal sökning i mobilen väntas öka kraftigt de närmaste fem åren. Utvecklingen kommer att drivas av reklamfinansierade tjänster men de lokala variationerna kommer att vara stora. Mycket beror på kvaliteten i digitala underlag till söktjänsterna likväl som bra kartdata med poi (points of interest). I alla fall inledningsvis är förutsättningarna bäst i Västeuropa och USA där mycket av byggstenarna finns på plats redan idag. Juniper Research hävdar dock att redan innan femårsperiodens utgång kommer marknaden i Kina och övriga Asien att ha gått förbi.

Hög kvalitet nyckeln till framgång

Rapporten höjer ett varnande finger för ”advertising overload”; att ett överdrivet utnyttjande av annonsmöjligheterna skulle sänka den upplevda kvaliteten på tjänsterna så kraftigt att det bromsade mobilanvändarnas utnyttjande. Föga förvånande konstateras att den upplevda nyttan är en nyckelfaktor för tillväxten.

Om Juniper Research träffar rätt i sin prognos kommer annonsmarknaden för mobilsök att vara värd 4,8 miljarder dollar år 2013.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.