Lunds universitet bygger Extreme-nät

Lunds universitet bygger ett nytt stamnät för data- och telekommunikation. Det optiska fibernätet byts ut i sin helhet och kommer att klara 10 Gbit/s i kärnan och 1 Gbit/s till varje byggnad.

En allmän trafikökning har gjort att befintlig kommunikationsutrustning nått sin maximala kapacitet och nya applikationer kräver nya funktioner som inte stöds av nuvarande utrustning, som har varit i drift sedan 1997.

Därför ska all aktiv utrustning, som routrar och switchar, i det nuvarande stamnätet bytas ut. Lunds universitet har bestämt sig för att köpa produkter från Extreme Networks.

Det nya stamnätet ska vara klart för full drift senast 30 juni 2006.

För ip-telefoni

Universitetets nya telefonisystem, en ip-telefonilösning från Avaya, förutsätter att stamnätet för datakommunikation också skall användas för telefoni. Därför måste det nya nätet bland annat ha trafikprioritering och mycket hög tillgänglighet.

Stamnätet byggs med 10 Gbit/s i kärnan och 1 Gbit/s till varje byggnad. För att tillmötesgå det ökade kapacitetsbehovet kräver det nya stamnätet en annan typ av optisk fiber än vad det nuvarande stamnätet är byggt med. Därför måste även det optiska fibernätet bytas ut i sin helhet.

Universitetet har ungefär 6000 anställda och 41 000 studenter som dagligen använder datanätet i sitt arbete och sina studier, både internt inom universitetet och externt. Utan datanätet fungerar inte universitetets verksamhet.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.