nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

LTH och Ericsson i nytt 5g-samarbete

Samhället digitaliseras raskt och det gör även forskningen.
Nu fördjupar Lunds universitet och Ericsson samarbetet inom Massiv Mimo.
– Överenskommelsen visar på styrkan och bredden i vår 5g-relaterade forskning, säger Viktor Övall på universitetet.

  • Artikel annons 1

Massiv Mimo är en av nyckelteknikerna för nästa generations mobilsystem. Och för att ligga i framkant har Lunds universitet (LTH) och Ericsson kommit överens om ett djupgående forskningssamarbete i ämnet.

Rent praktiskt kommer det innebära att universitetet nyrekryterar tio doktorander och postdoktorer till institutionen för elektro- och informationsteknik. Dessa kommer tillsammans med företagets forskare samt universitetets övriga resurser arbeta med att ta fram nya teknologier och applikationer för Massiv Mimo.

Forskat länge

Vid LTH har man arbetat med teknologin sedan 2011 och bland annat var man först i världen med att konstruera en testbädd för realtidskommunikation med den nya teknologin. Lundaforskarna har även, tillsammans med universitetet i Bristol, slagit världsrekord i spektrumeffektiv kommunikation. Där visade man, med 145,6 bitar/s/Hz, att det går att få runt tjugo gånger högre effektivitet jämfört med dagens 4g-nät.

Fredrik Tufvesson vid LTH är projektledare för samarbetet och tycker det blir intressant att ta det hela till nästa fas.

– Vi har visat att konceptet fungerar. Nu kan vi ta fram prototyper, säger han.

Fakta om samarbetet mellan Ericsson och Lunds universitet
– Samarbetet innebär en fyraårig satsning med ett direkt forskningssamarbete mellan Ericsson och LTH. 
– 5g-tekniken förväntas rullas ut i begränsad skala i år och komma i gång på allvar år 2020. Vinsten är rejält högre hastighet och bättre kapacitet i näten. Skiftet förväntas bland annat bli en ”islossare” för näringslivets och industrins digitaliseringsplaner eftersom dagens kapacitet och mobilnät inte räcker till.
– Massiv Mimo (multiple input multiple output) går förenklat ut på att förse varje basstation med hundratals antenner istället för att som idag bara ett fåtal.
– Massiv Mimo-tekniken är en del i de tidiga 5g-standarderna och förväntas vara en nyckelkomponent i den vidare utvecklingen av 5g.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

Så blir Net1 under Teracom

I mars införlivades Net1 i Teracom och Maria Sandgren tog över som vd.
Nu avslöjar hon vilken väg företaget sak gå framöver.
– Vi har börjat titta på hur vi framöver kan bygga ut vårt mobilnät, säger hon.