Lyckat mdm-grepp i Stockholms stad

Hitta balansen mellan önskad frihet och nödvändig kontroll. Det är Stockholms stads recept för att lyckas med mobilitet och de växande utmaningar med byod.

Lyckat mdm-grepp i Stockholms stad

För något år sedan tog Stockholm stad ett samlat grepp kring mobilitet och säkerhet. Man la ned mycket resurser och tid på att undersöka hur och vilken säkerhetslösning man skulle välja. Det blev en mdm-lösning med containermodell från Mobileiron som man rullade ut sommaren 2011.

– Allt har löpt på väldigt bra sedan dess. Alla användare vet vad som gäller och förstår även varför bestämmelserna och verktygen finns, Stefan Carlson, enhetschef på it-avdelningen, Stockholms stad.

Nu loggar användaren in i containern och får där tillgång till mail, kontakter och kalender.

Stor organisation

I verksamheten som sträcker sig från politiker, tjänstemän och all personal ute i den operativa verksamheten rör det sig om cirka 10 000 enheter. Den största delen av dessa är numera smartphones, men här finns även 1 500 läsplattor och 1 500 byod-enheter. För att få ihop pusslet bestämde man sig för att försöka hitta en lösning som inte var för begränsande, men samtidigt inte släppte allt helt fritt.

– Vi behövde behålla kontrollen och säkerheten men utan att ses som den ”elaka it-enheten”, säger Stefan Carlson.

Mdm till alla

När det var dags att lansera mdm-lösningen beslutade man klara regler för hur verktygen skulle användas. Användaren skulle själva installera och åta sig att följa de krav på informationssäkerhet som ställdes.

För byod tillhandahåller it-avdelningen inte support på telefonen och man lämnar heller ingen garanti för att funktioner.

– Personalen kan arbeta flexibelt samtidigt som lösningen ger verksamhetsnytta och kraven på säkerhet är uppfyllda.

Förståelse

De flesta installerade och förstod varför de krävdes. Varje förvaltning marknadsförde mdm-lösningen till sina användare och endast några få behövde en extra påminnelse för att komma till skott. Några sura miner fanns dock.

– Jag minns en person som skrev ett argt mail med frågor om varför mdm-installationen behövdes. Och att den dessutom inte funkade med personens jailbreakade egna telefon. Det mailet har jag sparat, avslutar Stefan Carlson och skrattar.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.