Magnus Leonhardt: Det vore coolt med flygande elbilar

Trend2023 En av Telekomsveriges vassaste spanare är nästa person ut i Telekom idags serie med trendspaningar inför 2023. Spanar vi tre år framåt kan vi se transporter med drönare – och kanske även flygande elbilar i tidig marknad.

Magnus Leonhardt: Det vore coolt med flygande elbilar

Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef, Telias företagsaffär, kan se tillbaka på ett 2022 som ändå varit relativt stabilt för telekombranschen, men där 2023 eventuellt bär med sig en del orosmoln vad gäller konjunkturläget och andra omvärldsfaktorer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Hur är läget i Telekom-Sverige just nu?

– Många företagskunder har växlat över i effektiva processer och molntjänster och man förlitar sig på digital infrastruktur för att verksamheter ska fungera väl. Våra säkra och robusta nättjänster ligger även högt på prioriteringslistan när Sverige fortsätter digitaliserings- och automatiseringsresan framöver. Det som slår på alla telekomleverantörer är inflation och de höga elpriserna och det är något alla i branschen nu arbetar med för att hantera, säger Magnus Leonhardt.

Han berättar att han följer PTS statistik där man kan se att ”den traditionella telekommarknaden är en mogen marknad med relativt stor prispress”.

– Nu står vi inför mängder av ny 5g-teknik i näten som kommer att möjliggöra helt nya typer av värdeskapande tjänster som många kunder efterfrågar. Med en ökande digitaliseringstakt ökar också kraven på att telekomnäten kan leverera mer kapacitet och högre säkerhet men också mer, och garanterad, tillgänglighet på platser som är viktiga för olika typer av verksamheter. Det kan vara jordbruk, skogsvård, hamnar, transportstråk, fastigheter eller gruvor som ska kopplas upp med garanterad kvalitet i nätet.

Till de områdena hör också energisektorn. Här finns det olika typer av aktörer inom energiproduktion och distribution som kräver högpresterande låglatent infrastruktur för att aktivt kunna styra elnäten och samtidigt skydda data och tillgänglighet.

– Ett annat sådant område är det som just nu sker inom drönarområdet där Sveriges lagstiftning nu ändras och man kommer att i större utsträckning börja tillåta att man flyger drönare över längre sträckor. Det gör att man kan använda det mobila nätet för att både styra drönare och skicka sensorinformation från och till det flygande fordonet, säger Magnus Leonhardt och fortsätter:

– Det möjliggör mycket billigare och säkrare inspektions- och övervakningstjänster, men även till exempel mikrotransporter av utrustning eller paket. Detta ställer helt nya krav på hur de mobila näten kan bära och säkra information och tillhandahålla täckning och är ett bra exempel på att 5g-näten öppnar för nya typer av värdeskapande.

Två andra områden som varit viktiga 2022 och framåt är cybersäkerhet och hållbarhet.

– Väldigt många kunder ser över sitt säkerhetsbehov idag och för framtida behov. Cybersäkerhet i kombination med applikationer, uppkopplad hårdvara och nätsäkerhet tillsammans med utbildning och policy-utveckling bildar en säkerhetskedja som många kunder inte riktigt har insikt i och behöver hjälp att etablera och fortsätta att utveckla.

– Hållbarhetsfrågorna fortsätter också att öka i intresse. Vi ser att många kunder ökar sin ambition, förståelse och krav på att leverantörer måste leva upp till allt tuffare hållbarhetsmål, men kanske framför allt att man vill veta hur man ska nå målen och hur man tänker redovisa det. Detta är oerhört bra, vi har under året utbildat fler än 200 medarbetare som arbetar i nära kundrelation för att kunna hjälpa till med detta, men även utmana för att öka på hållbarhetsambitioner.

Vad var det viktigaste som hände i Telekom-Sverige 2022?

– Det är full fart i moderniseringen av telekomnäten och där vi kommit långt under 2022. På Telia har vi nu byggt ut 5g-nätet så det täcker mer än 50 procent av befolkningen samtidigt som vi fortsätter öka kapaciteten i 4g-nätet. Och om man får slå sig själv för bröstet: vi vann mätföretagets umlauts stora mobilnätstest, för sjätte gången.

Magnus Leonhardt tar en paus och fortsätter:

– Vi fortsatte också avveckla kopparnätet och 3g-nätet. I det positiva ljuset ser vi också att det är relativt stor kunskap och efterfrågan på kommande telekomteknik som network slicing, edge och ökad säkerhet. En annan positiv trend som ökade var att fler kunder knyter samman logiken i att man kan nå hållbarhetsmålen genom digitalisering och nyttjande av skalbara telekomtjänster, detta är bara början men trenden är tydlig.

Vad trodde du skulle hända mer av i Telekom-Sverige 2022?

– Effekterna av pandemin och situationen vi är med krig och inflation har satt en del förväntningar på ända. En del är kopplat till komponentbrist annat kopplat till att kunderna snabbt bytte investeringsfokus från digitalisering till säkerhet har påverkat planerna för 2022. Områden som dedicerade 5g-nät, IoT-, sensor- och device-utveckling har fått stå tillbaka till fördel för säkerhetstjänster och utökad kapacitet i näten.

Vilken utveckling får vi se under 2023?

– Det kommer att komma flera saker 5g-näten kommer att fortsätta att byggas ut och vårt marknadsledarskap inom 4g och 5g kommer att fortsätta att vara en viktig möjliggörare för Sveriges digitalisering. Kunder kommer att fortsätta resan till molnet och dra nytta av digitalisering, men behovet kommer att se olika ut om kunden är ett litet, stort företag eller är en verksamhet inom offentlig sektor.

– Sen kommer vi också se att många stora företag drivna av egen R&D börjar inse att 5g-tekniken ger rätt robusta egenskaper och är rätt världsstandard för deras framtida affärsutveckling. 5g kommer också byggas in i större utsträckning som standardteknik för uppkoppling i kommande generationer av plattformar, i kombination med nya wifi-standarder, beroende på vilka kraven är på de applikationer och system som kopplas upp.

Till sist. Vilken trend påverkar telekom mest de kommande tre åren?

– Som trend ser jag att hållbarhet, säkerhet och behov av robust infrastruktur kommer att påverka telekom i stor utsträckning, och även energifrågan kommer vara fortsatt viktig. Det handlar om att fokuserat fortsätta effektivisera vår egen energiförbrukning. Trots att dataproduktionen i våra nät har exploderat de senaste decennierna har vi lyckats hålla en ganska platt kurva vad gäller energiförbrukning. Med nya tekniker som 5g, samtidigt som vi avvecklar gammal mer energikrävande teknik, kan vi fortsätta den utvecklingen.

Magnus Leonhardt ser också att i en värld med oerhört snabb teknisk utveckling är det svårt att sia om effekter på tre år.

– Det vore fantastiskt om vi under perioden kunde uppleva en helt ny typ av användarupplevelse som brädar den klassiska mobiltelefonen, kanske i form av enkel ar- eller vr-upplevelse eller kroppssensorer. Tillväxten av IoT kommer ha stor påverkan hur kunder får in data in sin verksamhet och kan effektivisera digitaliseringsresan.

Han avslutar med en spännande vision.

– Vi kommer ha tagit stora kliv med transporter i luften via drönare – kanske till och med börjat se Evtol, alltså flygande elbilar, i tidig marknad. Det vore coolt!

>> Här hittar du tidigare spaningar inför Telekomåret 2023.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.