Majoriteten jobbar bättre utanför kontoret

Över hälften säger sig vara mer produktiva när de jobbar någon annanstans än på sitt kontor. Det visar nya trendrapporten Kontorsrevolutionen.

Majoriteten jobbar bättre
utanför kontoret

Redan idag är de traditionella kontoren sällan mer än halvfulla. Och ju lättare det går att nå personer och information med hjälp av molnet, videokonferenser och mobila lösningar, desto större del av vår arbetstid lär vi spendera utanför kontorsmiljön. Det spår i alla fall TDC.

Deras färska undersökning Kontorsrevolutionen, som utförts av Kairos Future, visar att hela 54 procent av den globala arbetsstyrkan tycker att de är mer produktiva när de jobbar exempelvis hemifrån, under flygplansresan, på hotellrummet eller det lokala fiket.

Mycket beror på att tekniken inte längre upplevs som ett hinder. Tre av fyra menar tvärtom att exempelvis videokonferenslösningar känns lätta att tillgå och använda.

Hemmahamn behövs

Christina Bodin Danielsson, arkitekt på Brunnberg & Forshed och kontorsforskare vid Stressforskningsinstitutet, synar resultatet.

– Det fysiska kontoret kommer definitivt att finnas kvar i framtiden, eftersom betydelsen av en ”hemmahamn” för organisationer och företag kommer att öka i en allt mer föränderlig värld. Dock måste vi drastiskt förändra hur de ser ut och hur de används, menar hon.

Mycket talar för att betydelsen av möten kommer att öka, samtidigt som möjligheten till avskildhet och koncentration fortsättningsvis kommer att vara viktigt för effektivt arbete. Därmed inte sagt att man alltid ska ha samma specifika arbetsplats. Tvärtom.

– I framtidens kontor kommer vi att behöva se mycket mer till individens behov och de uppgifter man arbetar med för stunden. Det är våra behov som styr vår kreativitet. Därför ska ett bra kontor ska ha lika många olika arbetsmiljöer som arbetsmoment – och tekniken måste möjliggöra alla lösningar. Om så inte är fallet ska medarbetarna förstås ha möjlighet att söka sig någon annanstans.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.