Många problem på telemarknaden

Konsumenterna befinner sig fortfarande i underläge på telemarknaden. Det konstaterar Konsumentverket i en ny rapport till regeringen. Konsumenternas behov har hamnat i skymundan, och lagstiftningen släpar efter.

Konsumentverkets allmänna slutsats är att beredskapen inför omregleringarna på såväl tele- som elmarknaderna var otillräcklig för att kunna möta konsumenternas problem. Vid avregleringarna har det varit marknadernas utveckling som stått i centrum, inte konsumenternas.

Konsumentverket/KO, liksom andra myndigheter, har haft otillräcklig lagstiftning att stödja sig på. Det har inte gått att komma tillrätta med dåliga avtalsvillkor, bristande reklamationshantering, okunniga eller otillgängliga kundtjänster. Att förhandla med en hel bransch är ofta en väg för Konsumentverket att skapa tryggare, bättre villkor, men på teleområdet finns igen branschorganisation, bara enskilda, ofta motsträviga teleoperatörer.

– På elmarknaden har förbättringar skett sedan vi gjorde en genomlysning för två år sedan, men på teleområdet är situationen i långa stycken bedrövlig. Det är alldeles för lätt att bli teleoperatör idag och lagstiftningen är otillräcklig, säger Karin Lindell, KO och Konsumentverkets generaldirektör.

Vidare anser verket att operatörerna snabbt måste medverka till att stoppa nya former av bedrägerier. Teleoperatörer som inte sköter sig måste lättare kunna stängas av, och tillsynen behöver förstärkas.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.