Mari Nilsson Björkman: Inte självklart hur mycket 5g-tillväxt som hamnar hos operatörerna

Trend 2023 5g på bredare front, operatörer som blir mer fokuserade och ökat fokus på tillförlitlighet. Det är några av trenderna som Mari Nilsson Björkman på SAS Institute pekar ut i Telekom idags trendspaningar inför 2023.

Mari Nilsson Björkman: Inte självklart hur mycket 5g-tillväxt som hamnar hos operatörerna

Mari Nilsson Björkman är en av de ledande experterna på den svenska och globala telekombranschen. Hon jobbar som Global Telecom Industry Lead på dataanalysföretaget SAS Institute och bidrar ofta i Telekom idags spalter med expert-kunskaper.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Nu är hon med i vår serie med trendspaningar inför 2023.

Hur är läget i Telekom-Sverige just nu?

– I dag finns 4 stora operatörer som levererar tjänster med olika brands för olika segment, samt och en mängd mindre nischade fristående. Det är otroligt många om man ser till en befolkning på cirka 10 miljoner, även om Sverige har förhållandevis många företag. Detta innebär förstås utmaningar med tillväxt och marginaler, säger Mari Nilsson Björkman.

De utmaningarna finns samtidigt som enorma investeringar görs i den nya 5g-tekniken och utrullningen av nät. För att få ihop kalkylen för operatörerna pekar Mari Nilsson Björkman ut flera aktiviteter som de vidtagit.

  • Sålt delar av nät och infrastruktur för att få in pengar samt skapa en bättre balansräkning.
  • Börjat släcka ned 3g- och äldre nät för att slippa underhållskostnaderna och kunna fokusera på moderna nät med mer funktioner och mindre energiförbrukning.


Divisonerna försvinner

– Samtidigt har operatörerna valt olika sätt att satsa framåt på nya innovativa tjänster som ska stötta digitaliseringen som sker överallt. För ett par år sedan hade nästan alla större operatörer en egen Division som höll på med utveckling av nya tjänster samt att bygga upp ekosystemen för dessa. En del har saktat ner, anpassat eller balanserat den satsningen och en del har fortsatt med att ha separat del av verksamheten som en innovationsinkubator för att komma vidare så snabbt som möjligt, säger hon.

Vad var det viktigaste som hände i Telekom-Sverige 2022?

– Det viktigaste som hände var att man kom igång med 5g-utbyggnaden då Sverige ligger efter många länder i det globala perspektivet. 5g är den väg framåt som finns och är konnektivitetsbasen för alla nya digitala tjänster.

 Vad trodde du skulle hända mer av i Telekom-Sverige under året?

– Jag hade hoppats att vi kommit längre i 5g, både i att rulla ut nätet och att utveckla tjänster. Detta är det ju dock inte enbart operatörerna själva som har del i utan här påverkar även befästningen av klara, långsiktiga regler och tillstånd från myndigheter.

Mari Nilsson Björkman räknar med att 2023 blir året då 5g-näten mognat tillräckligt för att öppna för nya affärsmöjligheter. Inte bara genom den snabbare uppkopplingen med större kapacitet som 5g innebär utan också att flera industrier och branscher kommer vilja ha sin egen ’slice’ av detta nät.

Hon menar att det inte klart än om det blir privata nät i egen regi eller notwork slicing från operatörerna som blir den dominerande lösningen.

– Tillväxtpotentialen för de tjänster de nya näten möjliggör är enorm, en uppskattning är att dessa kan omsätta 3,6 biljoner kronor under året globalt, säger hon och fortsätter:

– Dock är det inte självklart hur mycket av denna tillväxt som hamnar hos operatören då ekosystemen runt dessa tjänster tenderar att växa i antal bolag som ska dela på kakan.

Då är vi redan inne på 2023. Vilken utveckling får vi se under året?

– Det finns flera saker. Ett: Det är dags för operatörerna att lägga sin långsiktiga strategi om vilken roll man ska spela framöver. Vill man vara:

* Lean and mean och fokusera på att leverera bästa, smartaste nätet/uppkopplingen och enbart fortsätta som kommunikationsoperatör.

* Eller utveckla nya tjänstepaketeringar till alla industrier och samhällsfunktioner.

* Eller en medelväg med fokusering på vissa segment, som till exempel digitala hälsosegmentet.

Mari Nilsson Björkman tror också att vi kommer att få ett ökat fokus på tjänster där kundupplevelsen kommer först.

– En viktig del i det är att bygga trovärdighet för att få ett affärsmässigt övertag. Vi räknar med ett ökat fokus på personlig integritet och att företag därför investerar stort på att framstå som seriösa och pålitliga, säger hon.

Med de osäkerhetsfaktorer som finns i vår omvärld så blir tillförlitlighet och förtroende blir allt viktigare faktorer bland konsumenter i valet av leverantör. Det finns spelare som har blivit bötfällda för att inte ha klarat av att skydda personlig data. 

– Tillsättandet av roller eller tjänster som Chief Trust Officer på företagen kommer ge ett ökat fokus på etik och pålitlighet. Det är inte minst viktigt i samband med att nya ai-tjänster tas i bruk.


Mer multi-cloud

Mari Nilsson Björkmans tredje spaning inför året är att tjänster fortsätter flytta till molnet, en trend som pågått i flera års tid.

– Under året kommer detta fortsätta växa, bland annat med multi-cloud och hybridlösningar där känslig data lagras lokalt, men där resten av databehandlingen och lagringen sker i molnet. Software as a service, förkortat Saas, fortsätter växa, bland annat genom flera nya distributionslösningar som lanseras i närtid.

Till sist. Vilka trender påverkar telekom mest de kommande tre åren?

 – Digitaliseringen i alla branscher. Här bör operatörerna ta chansen att verkligen flytta fram positionerna och ta plats i centrum för att leverera behoven i industrin och samhället, samt i den digitala ekonomin. Man behöver klättra i värdekedjan och erbjuda tjänster och produktpaketeringar i anslutning till den vanliga produktportföljen baserat på uppkopplingen. Operatören behöver vara mer än enbart kommunikationsleverantör eller ICT operatör.

Hon avslutar med två till spaningar:

– Trenden med mer tillförlitlighet och säkerhet i näten och hur data hanteras kommer vara viktig och bli ett konkurrensmedel framöver. Jag tror att vi kommer få se mer Privacy by design som ledord. 

– Hållbarhetsarbetet fortsätter på bred front, dels på grund av ny lagstiftning men även på grund av rådande energipriser och att frågan är fortsatt viktig hos konsumenterna.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.