Mårten är Sveriges enda ”MVP” i Teams och Skype

Microsoft Teams En hedersutnämning och en kvalitetsstämpel.
Mårten Hellebro på Cellip är ensam i Sverige om att tilldelas titeln MVP, Most Valuable Professional inom Teams och Skype av Microsoft.
– Det här är inget som kommer av sig självt, jag har lagt mycket fritid på det här, säger han till Telekom idag.

Mårten är Sveriges enda ”MVP” i Teams och Skype
Mårten Hellebro, arkitekt för molnlösningar på Cellip

Hårt arbete lönar sig. Det står klart nu när Microsoft tilldelat Mårten Hellebro, arkitekt för molnlösningar på Cellip, MVP-utmärkelsen för extraordinära insatser inom områdena Microsoft Teams och Skype for Business.

– Cellip levererar telefoni i Office 365 och jag håller mycket workshops och webinar i ämnet. Det är där mycket av min kompetens ligger och det som Microsoft plockat upp, säger han.

Men vad innebär det att få den här titeln?
– Det är en form av hedersutnämning från Microsoft som visar på ett långvarigt och dedikerat arbete. Att man anammat deras produkter och tjänster, men även att man delar med sig, sprider insikt och försöker utveckla. Det här är en rejäl klapp på axeln.

Vad har du gjort för att få äran?
– Jag har visat engagemang och försöker hjälpa andra. Jag har lagt mycket fritid på det här och Microsoft har uppmärksammat att jag gått längre i jakten på att försöka förbättra produkterna och tjänsterna än vad som kan förväntas. I Sverige har vi inte haft någon med den här titeln på länge, så det är ganska ovanligt.

Vad innebär det här för dig och för företaget?
– För mig innebär det att man dels får kontakt med övriga MVP:er runt om i världen och kan samarbeta med dem. Och dels tar Microsoft hjälp av oss MVP:er. Det innebär att vi får en rak kanal in till de som utvecklar produkterna och tjänsterna – och även får ett inflytande över produktutvecklingen. De vänder sig till oss för input och våra röster väger tungt. För Cellip är det här en kvalitetsstämpel och ett bevis på att vi har ledartröjan. Det i sin tur gör att vi får en helt annan acceptans från kunder, men även att vi bjuds in som talare och experter i olika sammanhang.

Du har länge hållit workshops och webinars, hur påverkas det att du nu är MVP?
– Det ger mer tyngd, absolut. I och med att jag får insyn djupare in hos Microsoft kan jag underbygga mitt arbete med mer initierad information. Även om jag inte kan avslöja vissa saker, kan jag basera mina teorier och argument på saker jag som MVP får reda på före andra. Och det här kommer våra kunder till gagn eftersom jag gärna delar med mig av det jag kan och får.

Vad är nästa mål nu?
– Nu gäller det att upprätthålla det här. Som MVP blir man utvärderad årligen, så det gäller att fortsätta utvecklas och att vara med och påverka och dela med sig. Målet är ju att det här ska ge ett värde både åt våra kunder, men även åt Microsoft, säger Mårten Hellebro.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.