Experten: Svenska bolag i uc:s framkant

Samarbete Vilken status har svenska uc-plattformar i Europa idag? Vi ställde frågan till Cavell Groups vd – och Matthew Townend ser några företag som sticker ut.

Experten: Svenska bolag i uc:s framkant

Den brittiske teknikkonsulten konstaterar att de nordiska länderna är de mest avancerade i Europa när det gäller genomslaget för molnväxlar, med ett stort försprång jämfört med övriga Europa. Storbritannien och Nederländerna placerar sig närmast efter Norden, medan exempelvis Tyskland och Frankrike ligger på efterkälken.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

– På den nordiska marknaden är penetrationen uppåt 80 procent, och det har gett en grupp företag som ligger i utvecklingens framkant, säger Matthew Townend, vd på Cavell Group, till Telekom idag.

Intressanta svenskar i belgiska gruppen

Han ser med intresse på hur de nu siktar på att sprida sina produkter till en vidare marknad, där utvecklingen inte har kommit lika långt. Det gäller molnlösningar som helhet men inte minst inom molnkommunikation. Vilka svenska uc-plattformar är det då som syns på den europeiska scenen?

– Om man ser bortom själva operatörerna så är bolagen som har legat i framkant Telepo och Soluno, som brukade vara en kund till Telepo och har byggt kapacitet på och runt deras plattform. De två bolagen är mycket intressanta och nu har de förenats under Destiny-gruppen, säger han.

Med förvärvet tror Matthew att den belgiska koncernen sannolikt har sitt största kundunderlag i Skandinavien. Nyligen gick Destiny ut med att de byter namn till Dstny. Under varumärket samlar man mer än tio varumärken – och det innebär bland annat att Soluno nu släpper sitt gamla namn.

– Jag vet att Destiny (Dstny) har en stark ambition kring att utveckla Telepo till att bli deras plattform, och Telepo kommer sannolikt att växa i de nordiska länderna. Så jag tror att Telepo, Soluno och nu Destiny kommer att bli en intressant kraft och stark spelare i Skandinavien i och med att de har gjort fler förvärv. Destiny-gruppen har redan flera tjänsteleverantörer i Frankrike, Nederländerna och Belgien som samtliga kommer att använda Telepo-teknik i framtiden säger Matthew Townend.

Telepos kärnteknik används redan i en rad länder utanför Sverige, och tidigare Soluno har stora kunder bland annat i Nederländerna och Storbritannien.

Telavox unika tillvägagångssätt

– Även Telavox är intressanta. De säljer inte bara till kunder i Norden, utan de köpte nyligen en tjänsteleverantör i Belgien och en i Spanien. Så även Telavox börjar expandera ut ur sin region, och de har en del riktigt intressant teknik och kommersiella tillvägagångssätt som man inte ser på andra marknader. Jag har inte så bra koll på Telness, men jag har inte noterat dem utanför Norden, säger han.

Vilka är då behoven som de svenska bolagen kan fylla? Med pandemin har Cavell sett en bred övergång till hybridarbete i hela Europa, och konsultbolagets forskning visar att förändringen är här för att stanna.

– Det har funnits en efterfrågan på molntjänster, och en del av det behovet fylls av Microsoft med Teams och så vidare – men man tittar också på andra tjänster, så molnet har vuxit, säger Matthew Townend.

Skandinaverna kan mobilitet

Storbritannien och Nederländerna hade redan en etablerad marknad av molnleverantörer, med 30-40 procents penetration. Men i exempelvis Tyskland kan penetrationen vara så låg som 8-10 procent. När det gäller migrationen till molnet så finns det med andra ord stora variationer i Europa. Och Skandinavien utmärker sig inom området mobilitet.

– När vi exempelvis pratar med folk på Telepo så använder de mobilen till det mesta. Det är inte alls lika vanligt i andra europeiska länder, men med övergången till hybridarbete där folk är mer rörliga så blir det allt viktigare, säger han.

När mognadsgraden stiger i länder som Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien, så ökar efterfrågan på tjänster som ger en ökad mobilitet. Nordens höga molnpenetration och hårda konkurrens har också tvingat de nordiska bolagen att utveckla nya säljmetoder som är mer avancerade än vad som är fallet på andra marknader.

Konkurrenterna

Bland konkurrenterna till de svenska bolagen finns exempelvis Cisco och Ringcentral, en annan stor amerikansk spelare. En regional aktör är Enreach, som bygger pan-europeiska verksamheter. Till det kommer vissa nationella, mindre plattformar som franska Centile.

Men svenskarna slåss även mot Microsoft. De jobbar nu med tjänsteleverantörer i Teams, som framledes även kommer att användas för externa samtal. Men Matthew Townend håller inte med de som anser att jättarna så småningom kommer att förinta de mindre aktörerna.

– Det  kommer att bli en viss konsolidering, vilket återspeglar vad Destiny, Telavox och Soluno har gjort. Jag använder liknelsen med CRM-marknaden där Salesforce är den största globala spelaren, men om du tittar på faktisk försäljning så ligger deras marknadsandel under 30 procent. Och de följande fyra spelarna har omkring 15 procent, säger han.

Finns plats för mindre spelare

I likhet med den marknaden ser han att det kommer finnas stora spelare, men även lokala aktörer som antingen har geografisk- eller vertikal integration. Matthew Townend tror att de stora spelarna kommer att bli starkare, men till och med Microsoft har väldigt olika styrkor och kapacitet på olika marknader – och det finns goda utrymmen kvar för andra.

– Det finns massor av molnapplikationer som Microsoft aldrig kommer att lägga tid på att integrera, säger han.

– Så att Microsoft skulle ta hem hela spelet köper jag inte. De kommer utan tvekan att bli starkare och mer relevanta, men jag tror inte att det handlar om ett övertagande där en spelare står ensam kvar.

Ansträngande kulturklyftor 

Utmaningen för de svenska företagen är deras storlek och förmåga att dra in det kapital som behövs för att kunna expandera som de har tänkt.

– En annan sak som jag pratar med folk om är de stora kulturella skillnaderna, om man exempelvis jämför en etablering på den franska marknaden mot den svenska. Företag från USA går vanligtvis in i Storbritannien och Nederländerna, för där pratar man engelska och det är enkelt att driva verksamheten – men om man sedan ska etablera sig i Frankrike eller Tyskland så är det en stor utmaning för alla utländska bolag. Och det samma gäller nog för de svenska. Så en av de stora utmaningarna är kring hur man tar sig in på en ny marknad som är kulturellt avvikande, säger Matthew Townend.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.