Mer dalavideo med miljonsatsning

Möteskultur Energimyndigheten satsar en miljon kronor i ett projekt som ska minska tjänsteresandet hos Dalarnas offentligt anställda till förmån för video- och webbmöten. Fram till 2020 ska resorna ha blivit 40 procent färre.

Energi, klimat och it knyter tajtare band i Dalarna. Där får Länsstyrelsen nästan en miljon kronor från Energimyndigheten för att driva projektet Resfritt, ett samarbete mellan Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna och länets 15 kommuner. Kerstin Angberg-Morgården, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen Dalarna, är projektledare:

– Ett av målen är att minska den energiåtgång och den miljöbelastning som tjänsteresor med bil innebär, genom att välja video- eller webbmöten när det går. Vi ser också ekonomiska vinster genom minskad tidsåtgång och lägre bränslekostnader i kommunerna, säger hon.

Stor besparingspotential

Totalt kostar resandet till och från olika möten för de omkring 20 000 kommunanställda i länet mellan 100 och 250 miljoner kronor enligt de beräkningar som Region Dalarna gjort. Det finns med andra ord mycket pengar att tjäna om det första delmålet, att minska resandet med 20 procent fram till 2015, nås.

Merparten av projektpengarna kommer att användas till att utbilda personalen i hur man bäst utnyttjar de möjligheter till distansmöten som redan finns. De 15 dalakommunerna har sedan förra året gemensamma tjänster för telefoni och virtuella möten från Telia och det är också Telia som genom sin nya serviceenhet kommer att hålla i mycket av utbildningen. 90 personer, gruppen har fått namnet mötesagenterna, ska få utbildning i hur tjänsterna Telia Videomöte och Telia Telemöte Webb kan användas för att mötas resfritt. Sedan ska de i sin tur lära upp ytterligare omkring 1 800 kollegor och medarbetare ute i kommunerna.

– Utbildningarna är centrala för att få medarbetarna att ta till sig den nya tekniken. Genom ökad förståelse för hur man kan använda mötestjänster istället för att resa hoppas vi kunna få till ett ändrat arbetssätt. Vi vill skapa förutsättningar och nya möjligheter för ökat samarbete mellan kommunerna i de olika verksamheterna. Det ger kvalitet, lägre kostnader och mindre miljöbelastning. Därigenom får vi också utväxling av den investering vi gör i mötestjänsterna, säger Jan Fors, tidigare it-chef i Falu kommun och konsult i projektet.

Siktar ännu högre

Även om målsättningen är högt ställd redan från början siktar de inblandade parterna ännu högre framöver. År 2020 hoppas man att det offentliga mötesresandet inom regionen ska ha minskat med hela 40 procent jämfört med 2011 års nivå. Bakom arbetet med det ambitiösa projektet står bland annat kommunernas gemensamma organ för it-frågor, IT Dalarna. Tillsammans med Region Dalarna gjorde de den förstudie om de offentliga rese- och mötesvanorna som sedan legat till grund för miljonbidraget från Energimyndigheten.

Hos Telia menar man att det faktum att kommunerna och myndigheterna gör satsningen tillsammans ökar möjligheterna att lyckas.

– Det är väldigt bra att projektet inte drivs utifrån en enskild verksamhets fokus på it-besparingar, utan från kommunernas gemensamma mål om att kunna mötas resfritt. På utbildningarna kommer vi, förutom att gå igenom mötestjänsterna, även att diskutera projektinitiativet kring att mötas resfritt för att alla ska vara med på tåget kring varför projektet drivs och vad det kan leda till, säger Rickard Lundmark, chef för serviceenheten inom Telia Företag på Bredbandstjänster.

Fakta

Projektet

Projektet ligger i linje med Dalarnas nya regionala energi- och klimatstrategi, där det bland annat finns mål att minska transporterna i länet.

Målet för projektet är att minska resor till möten med minst 20 procent (knappt 1,6 GWh/år) från 2015 jämfört med år 2011.

Från år 2020 ska resorna minska med 40 procent (drygt 3 GWh/år) jämfört med år 2011.

Förutom Kerstin Angberg-Morgården från Länsstyrelsen och Johan Åkerblom från Falu kommun, består styrgruppen för projektet bland annat av Amelie Sahlin, ansvarig för hållbara transporter på Region Dalarna.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.