Mer mobilitet i jobbet önskas

En gemensam önskan från anställda inom olika branscher var att de ville kunna jobba mer mot företagets server även utanför själva kontoret, enligt Telias senaste kommunikationsbarometer. Bland andra tjänster som efterfrågades fanns möjligheten att skicka e-post från mobiltelefonen.

Senaste resultaten från Telias återkommande kommunikationsundersökning bland sina företagskunder har nyligen sammanställts.

Undersökningen visade att anställda inom service och industri skickade mest e-post. Där sa 91 procent att de skickade e-post varje dag.

Den bransch som är bäst på att använda mobilen i arbetet är kanske inte förvånande transportbranschen eftersom de är beroende av just sin mobilitet. 95 procent uppgav där att de regelbundet använde mobilen i arbetet.

Sett till specifik mobiltjänst är turistbranschen flitigast på att använda sms. Av dem skickar 33 procent dagligen sms i jobbet.

Överlag var it-branschen de som mest frekvent använde sig av modern kommunikation.

I undersökningen, som gjordes i oktober 2004, tillfrågade Telia 2 687 av sina kunder.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.