Mer pengar till bredband i glesbygd

Bredband I budgetpropositionen satsar regeringen 850 nya miljoner på utbyggnad av bredbandsnätet i glesbygden.

Det är inom ramen för det så kallade landsbygdsprogrammet som regeringen i sin budgetproposition vill använda 850 nya miljoner kronor under 2017 till 2020 för att stödja utbyggnaden av bredband i de delar av landet där det saknas kommersiella förutsättningar. Stödet blir en fortsättning på de 3,25 miljarder som tidigare avsatts för bredbandsstöd genom landsbygdsprogrammet.

– Efterfrågan på stöd till bredbandsutbyggnad i landet är stort, särskilt i bygder som inte kan nås av en kommersiell utbyggnad av bredband. Denna satsning ger, tillsammans med det redan befintliga bredbandsstödet ökade förutsättningar att bo och verka på landsbygden, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

De aktuella stöden inom landsbygdsprogrammen fokuserar på nätutbyggnad fram till slutanvändarna medan ortssammanbinande nät istället kan få stöd från regionalfonden.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.